Vijest
28.03.2024

Sveučilišni kolegij "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom" održan u prostorima Rektorata

Protekla dva vikenda u prostorima Rektorata održana je pripremna radionica za studente polaznike kolegija "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom". Radi se o sveučilišnom izbornom kolegiju čiji je nositelj Sveučilište u Zagrebu, a izvoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Cilj kolegija je osposobiti studente za pružanje kvalitetne vršnjačke potpore studentima s invaliditetom u akademskom okruženju.

Kolegij je dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta u Zagrebu na prijediplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija.

Kolegij se može upisati kroz 3 modela (A, B, C):
A. Pripremna radionica (15P+30V) i pružanje vršnjačke potpore (75V + grupne konzultacije): 5 ECTS bodova
B. Pružanje vršnjačke potpore (75V + grupne konzultacije): 3 ECTS boda (uvjet: završen model A ili C)
C. Pripremna radionica (15P+30V): 2 ECTS boda

Trajanje kolegija je jedan semestar. Pripremna radionica se odvija početkom semestra (tijekom dva vikenda), a pružanje vršnjačke potpore i grupne konzultacije u modelu A i B realiziraju se tijekom semestra prema potrebi i dogovoru.

U ljetnom semestru ak. god. 2023./2024. kolegij su upisala 43 studenta sa 6 sastavnica Sveučilišta (Akademija dramske umjetnosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Fakultet hrvatskih studija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Grafički fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet). Pripremna radionica održana je 16., 17., 23. te 24. ožujka 2024. u prostorima Rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Na radionici studenti imaju priliku učiti o općim značajkama osoba s invaliditetom te specifičnostima različitih vrsta invaliditeta, etici pružanja vršnjačke potpore, multikulturalnosti, stavovima prema osobama s invaliditetom, vještinama vršnjačke potpore i o drugim vezanim temama.

Raspored radionice

Kolegij "Vršnjačka potpora" nastao je kao jedna od mjera izjednačavanja mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Educirani i senzibilizirani studenti asistenti, pružajući osnove vršnjačke potpore, mogu kreirati takve uvjete za studente s invaliditetom kojima će se prevladati čitav niz prepreka koje organizacijski i objektivno postoje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Istodobno, kroz znanja i vještine stečene u pripremnoj radionici te provođenjem vršnjačke potpore sami studenti asistenti stječu neprocjenjivo iskustvo i razvijaju čitav niz socijalno poželjnih vještina i sposobnosti.Top