Vijest
14.02.2024

Istaknuti zaključci i odluke 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024.

Peta redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024. održala se 13. veljače 2024., a osim uobičajenih točaka dnevnoga reda o izborima u zvanja, financijskim pitanjima i davanju suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica, izdvajamo nekoliko važnih zaključaka i odluka.

Na početku sjednice rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić izvijestio je članove Senata o sljedećim aktivnostima:

- 31. siječnja 2024. održan je sastanak s Nezavisnim sindikatom znanosti i visokoga obrazovanja o normiranju rada u znanosti i visokom obrazovanju te o strukturi radnoga vremena. S obzirom na to da od rujna 2023. nije bilo pregovora s MZO-om vezano za predstavnike Rektorskoga zbora u procesima pregovora oko novoga kolektivnog ugovora te kako bi bili što spremniji za nastavak pregovora, održan je pripremni sastanak s predstavnicima Nezavisnoga sindikata znanosti i visokoga obrazovanja.

- 5. veljače 2024. održana je konstituirajuća sjednica Sveučilišnoga vijeća, izabran je predsjednik te imenovano Povjerenstvo za Poslovnik o radu. Članovi Vijeća su: akademik Miroslav Samaržija s Medicinskoga fakulteta, akademik Goran Durn s Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta, prof. dr. sc. Hrvoje Kozmar s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec iz Grada Zagreba, dr. sc. Branko Petrinec s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, doc. dr. sc. Zdenko Konjić, sudac Vrhovnoga suda Republike Hrvatske i predsjednik Županijskoga suda u Zagrebu, gospodin Darinko Bago, dipl. ing., i gospodin Hrvoje Puljiz, ravnatelj Hrvatske akademske istraživačke mreže CARNET. Članovi Sveučilišnoga vijeća imenovani su na mandat od šest godina. Na sjednici je nakon predstavljanja svojega životopisa i smjernica budućega rada tajnim glasovanjem jednoglasno izabran predsjednik Sveučilišnoga vijeća, gospodin Berislav Horvat, partner i voditelj Odjela revizije u tvrtki Ernst & Young d. o. o.

- od 12. do 14. travnja u prostorima zgrade SEECEL-a održavat će se Tjedan znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na kojem će sudjelovati 24 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.

- predstavnici Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su na sjednici Europskoga udruženja sveučilišta, a jedna od važnijih točaka dnevnoga reda bila je mogućnost snažnijega uključivanja sveučilišta u nacionalne odluke, donošenje akata te financiranje znanosti i istraživanja. Također, razgovaralo se o mogućnostima zajedničke strategije na europskoj razini, a vezano za izdvajanje 3 % BDP-a za istraživanje i inovacije i 2 % za visoko obrazovanje.

- 7. veljače 2024. održan je Rektorski zbor RH, a jedna od tema bila je predložena uredba o koeficijentima. Na idući Rektorski zbor RH, koji je planiran potkraj veljače, najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića kako bi se dodatno upozorilo na važnost i ulogu RZ u sustavu visokoga obrazovanja i znanosti.

- 7. veljače 2024. dodijeljene su nagrade Hrvatskoga akademskoga sportskoga saveza, a sedam nagrada pripalo je studenticama i studentima Sveučilišta u Zagrebu.

- 9. veljače 2024. održana je promocija 107 studenata prijediplomskih i diplomskih studija Vojno inženjerstvo i Vojno upravljanje na HVU-u „Dr. Franjo Tuđman“.

- Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ostvario je iznimno postignuće dobivanjem AMBA (Associations of MBAs) i BGA (Business Graduates Association) akreditacija.

- Sveučilište u Zagrebu sudjelovat će u utrci Wings for Life koja će se održati u Zadru 5. svibnja 2024.

- 9. veljače 2024. dodijeljene su državne Nagrade za znanost: od ukupno 26 nagrada, Sveučilištu u Zagrebu pripalo je 15 nagrada.

U nastavku sjednice prihvaćen je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2023./2024. i donesena je odluka o njegovu raspisivanju. Umjesto do svibnja, krajnji rok za prijavu studentskih radova je do petka 30. kolovoza do 16.00. Sastavnice su dužne dostaviti odluke vijeća Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, kao i sve predložene radove i popratnu dokumentaciju do ponedjeljka 30. rujna 2024. Povjerenstvo za Rektorovu nagradu dužno je prijedlog za dodjelu Rektorove nagrade dostaviti rektoru najkasnije do petka 11. listopada 2024. Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u sklopu Tjedna Sveučilišta.

Donesene su i sljedeće odluke: o ustroju i izvedbi novoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa na Filozofskome fakultetu (sveučilišni diplomski studijski program Studij jugoistočne Europe / Southeast European Studies); o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Grčki jezik i književnost (dvopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Grčki jezik i književnost (dvopredmetni studij), smjerovi: nastavnički, istraživački Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Južnoslavenski jezici i književnost (dvopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Južnoslavenski jezici i književnost (dvopredmetni studij), smjerovi: nastavnički, jezično-prevoditeljski, književno-interkulturni Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Sociologija (jednopredmetni studij), smjerovi: istraživački, nastavnički Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Sociologija (dvopredmetni studij), smjerovi: istraživački i nastavnički Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Arheologija (jednopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Arheologija (jednopredmetni studij), smjerovi: prapovijesna, antička i srednjovjekovna Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Arheologija (dvopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskog programa Arheologija (dvopredmetni studij), smjerovi: prapovijesna, antička, srednjovjekovna Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Filozofija (jednopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Filozofija (dvopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Latinski jezik i književnost (dvopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Latinski jezik i književnost (dvopredmetni studij), smjerovi: nastavnički, istraživački Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Lingvistika (dvopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (većim od 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskog programa Lingvistika (dvopredmetni studij), smjerovi: poredbeni, računalni, primijenjeni, kognitivni Filozofskoga fakulteta; o većim izmjenama i dopunama (od 20 % do 40 %) sveučilišnoga prijediplomskoga studijskoga programa Francuski jezik i književnost (dvopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta te o većim izmjenama i dopunama (od 20 % do 40 %) sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Rumunjski jezik i književnost (dvopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta.

Senat je suglasan i s potvrdama Ministarstva znanosti i obrazovanja, kojima se potvrđuju upisi u Upisnik studijskih programa za sljedeće studijske programe: sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program Grafika Akademije likovnih umjetnosti; sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program Kiparstvo Akademije likovnih umjetnosti; sveučilišni diplomski studijski program Novi mediji Akademije likovnih umjetnosti; sveučilišni diplomski studijski program Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Članovi Senata potvrdili su i odluku Fakultetskoga vijeća o izboru prof. dr. sc. Klaudija Papa za dekana Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od tri akademske godine (od 2024./2025. do 2026./2027.).Također, Senat je dao suglasnost na program rada prof. dr. sc. Sanje Sever Mališ, predloženice za dekanicu Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Senat je prihvatio i prijedlog Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta o otvaranju postupka za potpisivanje novoga Ugovora o položaju i djelovanju Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Prvi Ugovor o položaju i djelovanju Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu potpisan je 11. ožujka 1996., a zbog protoka vremena i radi usklađivanja s novim propisima predloženo je da se potpiše novi provedbeni Ugovor između osnivača Fakulteta, Zagrebačke nadbiskupije i Sveučilišta u Zagrebu. Prijedlog se temelji na potrebi što boljega usklađivanja sadržaja Ugovora s novim, važećim kanonskim propisima o katoličkim visokim učilištima, s novim, važećim pravnim uređenjem visokoga obrazovanja i znanosti u RH te s novim, važećim statutarnim pravilima. U skladu s rektorovom molbom, Odbor za statutarna pitanja na svojoj je sjednici, koja se održala u veljači, detaljno razmotrio dostavljenu dokumentaciju te jednoglasno usvojio donekle izmijenjen i dopunjen nacrt prijedloga Ugovora.

Odobreni su i sljedeći novi naslovi za sveučilišnu nastavnu literaturu: Farmakovigilancija, Kemijske opasnosti u vojsci, Otpornost materijala, priručnik za studente RGN fakulteta, Vrela međunarodnog prava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Senat je prihvatio i godišnje izvješće o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu za 2022./2023. akademsku godinu. Godišnje izvješće o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu zapravo je pregled sastava i aktivnosti Etičkoga savjeta u izvještajnom razdoblju. Dio godišnjega izvješća o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu čine i podatci o izvješćima o radu etičkih povjerenstava sastavnica Sveučilišta, a koja su se za akademsku 2022./2023. godinu prikupljala u formi upitnika. Sve sastavnice Sveučilišta sudjelovale su u upitniku iz rujna 2023. godine, kao i dostavile godišnja izvješća o radu etičkoga povjerenstva za akademsku 2022./2023. godinu. U godišnjem izvješću o radu Etičkoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 2022./2023. ističe se promicanje transparentnosti i dostupnost informacija o etičkim postupcima. Edukativna uloga Etičkoga savjeta odražava se u provedbi i razvoju etičkih standarda na Sveučilištu, a time i svijesti o etičkim pitanjima na Sveučilištu.Top