Vijest
07.02.2024

Na Sveučilištu u Zagrebu održana konstituirajuća sjednica Sveučilišnoga vijeća

U ponedjeljak 5. veljače 2024. na Sveučilištu u Zagrebu, u zgradi Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, konstituirano je Sveučilišno vijeće Sveučilišta u Zagrebu na 1. konstituirajućoj sjednici Sveučilišnoga vijeća u akademskoj godini 2023./2024. Osim konstituirajućega dijela sjednice, izabran je predsjednik Sveučilišnoga vijeća te je imenovano Povjerenstvo za Poslovnik o radu.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i u skladu s odredbama čl. 15. st. 1. i članka 35. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišno vijeće Sveučilišta u Zagrebu nadzorno je tijelo Sveučilišta i sastoji se od predsjednika i četiri, šest ili osam članova. Polovicu članova Sveučilišnoga vijeća imenuje Senat Sveučilišta u Zagrebu, a polovicu osnivač. S obzirom na veličinu Sveučilišta u Zagrebu, njegovo Sveučilišno vijeće sastoji se od predsjednika i osam članova.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske donijelo je 19. listopada 2023. Odluku o imenovanju članova Sveučilišnoga vijeća od strane osnivača, a na 2. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024., održanoj 22. studenoga, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o imenovanju članova Sveučilišnoga vijeća od strane Sveučilišta.

Članovi Vijeća su: akademik Miroslav Samaržija s Medicinskoga fakulteta, akademik Goran Durn s Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta, prof. dr. sc. Hrvoje Kozmar s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, izv. prof. dr. sc. Danijela Dolenec iz Grada Zagreba, dr. sc. Branko Petrinec s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, doc. dr. sc. Zdenko Konjić, sudac Vrhovnoga suda Republike Hrvatske i predsjednik Županijskoga suda u Zagrebu, gospodin Darinko Bago, dipl. ing., i gospodin Hrvoje Puljiz, ravnatelj Hrvatske akademske istraživačke mreže CARNET. Članovi Sveučilišnoga vijeća imenovani su na mandat od šest godina. Nadalje, prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu, čl. 36., st. 7., u radu Sveučilišnoga vijeća sudjeluju rektor i prorektori bez prava odlučivanja.

S obzirom na to da predsjednika Sveučilišnoga vijeća zajednički izabiru članovi Vijeća na temelju javnoga poziva koji rektor raspisuje najkasnije u roku od 15 dana od dana imenovanja posljednjega člana Sveučilišnoga vijeća, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisao je 7. prosinca 2023. Javni poziv za izbor predsjednika Sveučilišnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu na mandat od šest godina. Na javni poziv prispjela je jedna prijava kandidata, gospodina Berislava Horvata.

Na sjednici je nakon predstavljanja svojega životopisa i smjernica budućega rada tajnim glasovanjem jednoglasno izabran predsjednik Sveučilišnoga vijeća, gospodin Berislav Horvat, partner i voditelj Odjela revizije u tvrtki Ernst & Young d. o. o. Od 2020. godine gospodin Horvat predsjednik je Hrvatske revizorske komore, a od 2015. do 2019. obnašao je dužnost predsjednika Američke gospodarske komore u Republici Hrvatskoj. Član je Savjeta za suradnju s gospodarstvom Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na 1. konstituirajućoj sjednici Sveučilišnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu imenovano je i Povjerenstvo za izradu poslovnika o radu Sveučilišnoga vijeća, a navedeno povjerenstvo čine: predsjednik Berislav Horvat, izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić s Pravnoga fakulteta koji je i predsjednik Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale Sveučilišta u Zagrebu, gospodin Darinko Bago i akademik Goran Durn. Top