Vijest
20.10.2023

Na Sveučilištu u Zagrebu održano predavanje o inkluzivnom obrazovanju za osobe s invaliditetom

Čileanska aktivistica za prava osoba s invaliditetom María Soledad Cisternas Réyes održala je 19. listopada 2023. u svečanoj dvorani Sveučilišta u Zagrebu, u zgradi Regionalnoga centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, predavanje pod nazivom Inkluzivno obrazovanje za osobe s invaliditetom: izazovi za obrazovni sustav.

María Soledad Cisternas Réyes bila je predsjednica Odbora Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom, a od 2017. do lipnja 2023. obnašala je dužnost posebne izaslanice UN-a za osobe s invaliditetom i pristupačnost. Jedno je od najprestižnijih imena u području tema osoba s invaliditetom čija prava promiče na regionalnoj i globalnoj razini. Diplomirala je pravo na Universidad Católica de Chile i stekla titulu odvjetnice Vrhovnoga suda, a završila je i magistarski studij političkih znanosti na istom sveučilištu s fokusom na političke institucije i procese. Probleme s vidom imala je od četrnaeste godine no za vrijeme studija je potpuno oslijepila. Svoje stanje skrivala je od profesora i kolega i teško je prihvaćala situaciju u kojoj se našla, ali je na kraju počela raditi na osiguravanju prava osoba s invaliditetom. Bila je članica Odbora UN-a koji je izradio nacrt Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

U uvodnom dijelu skupa nazočnima se obratio prorektor za studente, preddiplomske i diplomske studije prof. dr. sc. Boris Brkljačić koji je, izrazivši dobrodošlicu gospođi Réyes, istaknuo kako na Sveučilištu u Zagrebu Ured za studente s invaliditetom djeluje već više od 20 godina. „Pravo na kvalitetno obrazovanje mora biti dostupno svima, pod jednakim uvjetima i u skladu sa sposobnostima, zbog čega sveučilišni Ured za studente s invaliditetom kontinuirano studentima s invaliditetom pruža podršku u prilagodbi i potpunoj socijalnoj integraciji u akademsku zajednicu. Sveučilište u Zagrebu nastavit će ulagati napore kako bi za sve studente, pa tako i za naše kolege s invaliditetom, osiguralo što bolje uvjete studiranja i unaprijedilo kvalitetu studentskoga života“, rekao je prorektor Brkljačić. Također, rekao je da na svakoj sastavnici Sveučilišta djeluje po jedan nastavnik koordinator za studente s invaliditetom te jedan student koordinator, koji ostvaruju vrlo dobru suradnju sa sveučilišnim Uredom za studente s invaliditetom.

Nazočnima se potom obratila predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš s Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta. Predstavivši različite aktivnosti koje provodi sveučilišni Ured za studente s invaliditetom, posebno je naglasila važnost edukacije u procesima unaprjeđenja uvjeta studiranja osoba s invaliditetom. „Glavni je zadatak svih nas educirati akademsko i stručno osoblje jer smo svi mi odgovorni za kvalitetno obrazovanje naših studenata. Stoga organiziramo niz predavanja i radionica svake akademske godine kako bismo osigurali da naše Sveučilište u cjelini bude što inkluzivnije te kako bi šira akademska zajednica osvijestila potrebe studenata s invaliditetom.“ Također, posebno je istaknula kako je Sveučilište u Zagrebu izdalo poseban priručnik i niz edukativnih materijala o ovoj temi, kao i da je na sveučilišnoj razini uspostavljen poseban kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom. Riječ je o jednosemestralnom kolegiju koji mogu upisati studenti sa svih sveučilišnih sastavnica na prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, a nastao je kao jedna od mjera izjednačavanja mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokoga obrazovanja. „Educirani i senzibilizirani studenti asistenti, pružajući osnove vršnjačke potpore, mogu kreirati takve uvjete za studente s invaliditetom kojima će se prevladati prepreke koje se pojavljuju u sustavu visokoga obrazovanja“, rekla je profesorica Kiš-Glavaš.

Na skupu je uslijedilo predavanje Maríje Soledad Cisternas Réyes. Rezimirajući povijesni razvoj prava osoba s invaliditetom istaknula je da u današnje doba pravo na obrazovanje mora biti osigurano svima kako bi svaki pojedinac imao mogućnost razvoja svoga punoga potencijala i osjećaja dostojanstva. Poštujući ljudska prava, temeljne slobode i raznolikosti, obrazovne institucije moraju omogućiti ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u sustav obrazovanja, a inkluzija se može postići samo ako obrazovne institucije u potpunosti prihvate individuu te rade na uklanjanju postojećih barijera.“ Također, istaknula je i odgovornost samih osoba s invaliditetom, koje u sustavu obrazovanja moraju preuzeti aktivnu ulogu u smislu razvoja vlastite osobnosti, kreativnosti  te potrebnih vještina i sposobnosti. Tijekom izlaganja, Maríja Soledad Cisternas Réyes osvrnula se i na koncept digitalne pristupačnosti. Naglasila je kako je društvo tijekom pandemije svjedočilo važnosti upotrebe novih tehnologija za nesmetano ostvarivanje različitih prava, posebno u domeni obrazovanja i rada. „Osobe s invaliditetom u tome nisu bile iznimka, zbog čega su morale istupiti tražeći mjere koje promiču digitalnu dostupnost za sve, ne ostavljajući nikoga za sobom.“

Skup je organizirao Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu uz pomoć  Veleposlanstva Republike Čile u Republici Hrvatskoj.


Top