Vijest
03.10.2023

Održan sastanak predstavnika Sveučilišta u Zagrebu i Infobipa

U kampusu tvrtke Infobip u Svetoj Klari 29. rujna 2023. održan je sastanak između predstavnika Sveučilišta u Zagrebu i Infobipa. Tema sastanka bila je digitalna transformacija te potencijalna suradnja Sveučilišta s Infobipom na aktualnim inicijativama i aktivnostima u ovom području, kao i priprema i realizacija zajedničkih europskih projekata koje će Sveučilište pokrenuti s različitim dionicima. 

Izaslanstvo Sveučilišta u Zagrebu činili su prorektor za poslovanje i digitalizaciju prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, članica Povjerenstva za digitalizaciju i digitalnu transformaciju izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek s Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, prof. dr. sc. Vlatka Bilas s Ekonomskoga fakulteta i izv. prof. dr. sc. Marin Vuković s Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Tvrtku Infobip na sastanku su predstavljali potpredsjednik za razvoj proizvoda (VP Products) Krešo Žmak i inženjer osoblja (Staff Engineer) Dragan Benčić.

Nastavljajući se na Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, kao i na dokumente koji su u području digitalizacije obrazovanja doneseni na europskoj razini, prorektor prof. dr. sc. Tomislav Bolanča istaknuo je kako u procesima digitalizacije akademska zajednica ima ključnu ulogu. Također, rekao je i kako je Sveučilište u Zagrebu predvodnik u procesima digitalne transformacije u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj, zbog čega je već započelo rad na primjeni koncepta pametnih sveučilišta (engl. Smart Universities).

Koncept predstavlja moderan pristup visokom obrazovanju koji, upotrebom napredne tehnologije i strategije temeljene na podacima, pozitivno utječe na poboljšanje iskustva učenja, povećava operativnu učinkovitost sveučilišta te dodatno potiče razvoj inovacija unutar akademskih institucija. Cilj je koncepta stvoriti okruženje osjetljivo na aktualne potrebe studenata, nastavnika i osoblja koje istovremeno osigurava održivost i prilagodljivost u odnosu na promjenjive obrazovne paradigme. Između ostaloga, glavne su faze koncepta pametnih sveučilišta digitalizacija i snažnija povezanost, što obuhvaća nadogradnju infrastrukture i integraciju mreže interneta stvari (engl. Internet of Things – IoT), prikupljanje i analiza podataka korištenjem umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence – AI), uvođenje novih oblika učenja (npr. virtualnih laboratorija i novih tehnologija za hibridno učenje s ciljem veće dostupnosti visokoga obrazovanja), jačanje multidisciplinarnosti, snažnija usmjerenost na uvođenje fleksibilnijih modela učenja i studiranja, dodatno poticanje suradnje i partnerstava s vodećim tehnološkim i start-up tvrtkama s ciljem pronalaženja rješenja za brzo rastuće globalne izazove, i dr. Pametna sveučilišta unapređuju kvalitetu obrazovanja, prilagođavaju sveučilišta tehnološkom napretku te povećavaju učinkovitost njegove administracije s ciljem što bolje pripreme studenta za aktualne izazove.

Na sastanku se, također, razgovaralo o konceptima vezanima uz proces digitalne transformacije društva, što obuhvaća i koncept pametnih gradova (engl. Smart City), digitizaciju poslovanja te pitanja kibernetičke sigurnosti i zaštite podataka. Posebno je istaknut i tzv. triple helix model koji se temelji na suradnji i sinergiji državnoga i poslovnoga sektora te sveučilišta, a u području digitalizacije odnosi se na digitalnu obradu podataka s ciljem poticanja inovacija i gospodarskoga razvoja. Preduvjet je to za izradu strategija za daljnji razvoj novih tehnologija, što omogućava stvaranje zanimanja budućnosti. Također, jedna od tema sastanka bila je i suradnja Sveučilišta i Infobipa na konceptu pametnih kampusa (engl. Smart Campus).

Sudionici sastanka usuglasili su se kako će zajednički razvijati i pokretati razvojne projekte te da će Sveučilište u Zagrebu uložiti daljnje napore u pokretanje novih studijskih programa koji održavaju potrebe globalnoga tržišta u području komunikacije.

  Top