Vijest
02.10.2023

Istaknuti zaključci i odluke 12. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu

Dvanaesta redovita sjednica održala se 27. rujna 2023., a osim uobičajenih točaka dnevnoga reda o izborima u zvanja, financijskim pitanjima i davanju suglasnosti na pravilnike o ustroju radnih mjesta sastavnica, izdvajamo nekoliko važnih zaključaka i odluka.

Na početku sjednice rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić izvijestio je članove Senata o sljedećim aktivnostima:

- o sastanku s gradonačelnikom Grada Zagreba na kojem se razgovaralo o Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj i infrastrukturi koja je nužna za realizaciju građevina; o specijalističkim studijima koji se izvode u suradnji s Gradom te o njihovu nastavku i proširenju; o Centru za podršku studentima tj. savjetovalištu za mentalno zdravlje za koje je Grad Zagreb spreman sudjelovati u financiranju rada psihologa kako bi tako pomogao funkcioniranju savjetovališta, kao i o određenim projektima u okviru Grada Zagreba u kojima sudjeluju sastavnice Sveučilišta u Zagrebu
- o obnovi zgrade na Trgu Republike Hrvatske 14; otvorene su pristigle ponude za izvođenje radova cjelovite obnove, pri čemu treba istaknuti da su pristigle četiri ponude koje se trenutačno analiziraju
- o sastanku s privremenim rektorom Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman prof. dr. sc. Ivicom Lučićem i njegovim suradnicima 15. rujna 2023. o studijskim programima koje deset sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, u skladu sa sporazumom iz 2014. godine, izvode s Hrvatskim vojnim učilištem Dr. Franjo Tuđman; razgovaralo se o prenošenju studijskih programa na novoosnovano Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman, a rektor je istaknuo kako se prvo mora analiza kada se takva aktivnost može ostvariti i koji su sve preduvjeti potrebni (naravno, obvezni sastanci s dekanima sastavnica koje su uključene u realizaciju studijskih programa) te će se tek tada napraviti prijedlog može li se pristupiti toj aktivnosti i u kojem razdoblju
- o održavanju Dana digitalne transformacije Sveučilišta u Zagrebu 3. listopada 2023., na kojem će se istaknuti važnost akademske zajednice i obrazovanja, posebice Sveučilišta u Zagrebu. vezano za zahtjeve tržišta u pogledu digitalizacije i digitalne transformacije
o održavanju Dana dobrodošlice za 450 stranih studenata 29. rujna 2023., kada će im prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju prof. dr. sc. Jurica Pavičić, zajedno s djelatnicima Središnjega ureda za međunarodnu suradnju, predstaviti Sveučilište u Zagrebu, studijske programe i mogućnosti studiranja na engleskom jeziku
- o organizaciji Tjedna Sveučilišta u Zagrebu u 355. akademskoj godini, čiji će program uskoro biti dostavljen na adrese svih sastavnica Sveučilišta. Tjedan Sveučilišta u Zagrebu održavat će se od 3. do 11. studenoga 2023.
- o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i izborima za studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu; konačni rezultati izbora objavljeni su 27. rujna 2023., nakon čega svi studentski zborovi sastavnica trebaju održati konstituirajuće sjednice na kojima će se izabrati predsjednici i predstavnici sastavnica u Studentskom zboru. Nakon toga slijedi konstituirajuća sjednica Studentskoga zbora Sveučilišta.
- o 8. sjednici Rektorskoga zbora RH u Slavonskom Brodu, na kojem su analizirane dvije ključne točke: Strateški okvir za razvoj internacionalizacije hrvatskih sveučilišta te nastavni i stručni elementi Nacionalnih sveučilišnih, umjetničkih i znanstvenih kriterija; oba važna dokumenta bit će nakon prihvaćanja upućena na sveučilišta u akademsku javnu raspravu
- o nastavku pregovora za sklapanje novoga kolektivnoga ugovora za područje visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti
- o održavanju promocije sveučilišnih specijalista iz sveučilišnih studijskih programa, koja će se održati 6. listopada 2023.
- o održavanju promocije diplomskoga studija Biotehnologije, Molekularne i stanične biologije Sveučilišta u Orleansu i diplomskoga studija Molekularne biologije Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta te diplomskoga studija Molekularne biotehnologije Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja će se održati 9. listopada 2023.
- o sudskom procesu s Državnim hidrometeorološkim zavodom; potpisivanje konačnoga sporazuma u završnoj je fazi te vjerujemo da će vrlo brzo krenuti i realizacija projekta. Predstavljeni su svi koraci koji su poduzeti kako bi se taj spor riješio.

Senat Sveučilišta u Zagrebu prihvatio je izvješća Povjerenstva za ocjenu prijedloga predloženika za počasno zvanje professor emeritus. Članovi povjerenstava proučili su potrebnu dokumentaciju te su Povjerenstvu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu podnijeli sljedeća izvješća: za prof. dr. sc. Vladimira Mrljka, predloženika Veterinarskoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Vesna Matijatko, prof. dr. sc. Damjan Gračner i prof. dr. sc. Boris Antunović), za prof. dr. sc. Marka Pranjića, predloženika Fakulteta hrvatskih studija (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Neven Hrvatić, prof. dr. sc. Ružica Razum i prof. dr. sc. Dubravka Miljković), za prof. dr. sc. Željka Štiha, predloženika Fakulteta elektrotehnike i računarstva (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Martin Dadić, prof. dr. sc. Roman Malarić i prof. dr. sc. Damir Semenski).

U nastavku sjednice članovi Senata potvrdili su prijedloge Povjerenstava za predlaganje kandidata za dodjele sljedećih nagrada za ak. godinu 2022./2023.: nagrada Fran Bošnjaković dodjeljuje se prof. dr. sc. Hrvoju Kušiću s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i prof. dr. sc. Igoru Kuzli s Fakulteta elektrotehnike i računarstva; nagrada Andrija Mohorovičić dodjeljuje se prof. dr. sc. Dubravki Matković-Čalogović s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta i akademiku Dariju Vretenaru s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta; nagrada Alica Wertheimer-Baletić dodjeljuje se prof. dr. sc. Tomislavu Hernausu s Ekonomskoga fakulteta; nagrada Andrija Štampar dodjeljuje se prof. dr. sc. Ivi Alajbeg sa Stomatološkoga fakulteta, prof. dr. sc. Karmeli Barišić s Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta, prof. dr. sc. Davoru Ježeku s Medicinskoga fakulteta, prof. dr. sc. Milovanu Kubatu s Medicinskoga fakulteta i prof. dr. sc. Petru Džaji s Veterinarskoga fakulteta; nagrada Ars summa Universitatis dodjeljuje se: za područje glazbene umjetnosti prof. art. Berislavu Šipušu s Muzičke akademije, za područje plesne umjetnosti i umjetnosti pokreta izv. prof. art. Andreji Jeličić s Akademije dramske umjetnosti, za područje likovnih umjetnosti doc. art. Ani Božičević, za područje arhitekture (umjetnički dio) red. prof. art. Renati Waldgoni s Arhitektonskoga fakulteta.

Senat je suglasan i s potvrdama Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu u Upisnik studijskih programa za sveučilišni diplomski studijski program Primijenjena geologija i geološko inženjerstvo (Applied Geology and Geological Engineering) Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta, koji se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Usvojen je i rektorov prijedlog za imenovanje prof. dr. sc. Nikole Mrvca obnašateljem dužnosti dekana Metalurškoga fakulteta. S obzirom na to da fakultetsko vijeće Metalurškoga fakulteta nije u više pokušaja uspjelo izabrati dekana ili obnašatelja dužnosti, Senat je imenovao obnašatelja dužnosti dekana, a na temelju čl. 53. st. 6. Statuta Sveučilišta u Zagrebu koji glasi: Ako vijeće sastavnice u propisanom roku ne imenuje obnašatelja dužnosti dekana, imenovat će ga Senat na rektorov prijedlog.

Prihvaćen je i prijedlog Upravnoga vijeća Studentskoga centra u Varaždinu o imenovanju Nenada Milijaša ravnateljem Studentskoga centra u Varaždinu, na mandat od četiri godine (od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2027.).

Članovi Senata dali su suglasnost za poduzimanje pravnih radnji u iznosu većem od šesto tisuća eura: dekanu Agronomskoga fakulteta za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta koje se odnose na projekt Breeding European Legumes for Increased Sustainability (BELIS); dekanu Fakulteta elektrotehnike i računarstva za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta koje se odnose na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji fotonaponskog mrežnog sustava i za potpisivanje ugovora za projekt Istraživanje, razvoj i proizvodnja vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture.Top