Vijest
24.05.2023

Obilježen Dan Grafičkoga fakulteta

Svečana sjednica Fakultetskoga vijeća Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je u Velikoj predavaonici fakulteta u utorak 23. svibnja 2023. Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića, svečanoj sjednici nazočili su i član Uprave Akademije tehničkih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Vladimir Andročec, pomoćnik pročelnika Gradskoga ureda za obrazovanje, sport i mlade Krešimir Štimac, prorektori Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Dubravko Majetić, prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, prof. dr. sc. Tibor Pentek, red. prof. art Jasenka Ostojić, bivši rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, dekani i prodekani sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te drugih visokih učilišta i brojni drugi uzvanici.

Program svečane sjednice započeo je pozdravnim govorima visokih uzvanika, nakon čega se nazočnima obratio rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Rektor Lakušić istaknuo je kako je Grafički fakultet unatoč tome što spada u 'mlađe' fakultete, postigao niz uspjeha na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija te je time doprinio ne samo svome ugledu, nego i ugledu Sveučilišta u Zagrebu. Također, rektor Lakušić naglasio je da Grafički fakultet svojim nastavnim programima nudi sadržaje privlačnim mladima te na taj način skrbe o budućnosti svoga fakulteta, ali i o budućnosti Sveučilišta, što svjedoči veliki interes mladih za upis na Grafički fakultet.

Nakon promotivnoga filma Grafičkoga fakulteta, dekan prof. dr. sc. Klaudio Pap predstavio je fakultet te dao kartki osvrt na aktivnosti fakulteta u protekloj akademskoj godini, posebno istaknuvši brojne nagrade za inovacije Grafičkoga fakulteta te sportske uspjehe studenata. Na svečanosti je uslijedila dodjela zahvalnica i priznanja studentima i zaposlenicima

Povijest Grafičkoga fakulteta

Prema nekim podacima školovanje grafičkih kadrova u Hrvatskoj počelo je prije ravno 100 godina.

Do tog vremena, ljudi su se školovali u drugim europskim zemljama i kao gotovi majstori dolazili raditi u tiskarama na našim prostorima. Bez obzira na razvoj grafičke tehnologije, dugi niz godina za grafičku struku školovali su se samo kvalificirani i visokokvalificirani radnici. Tek 1951. godine osnovan je Grafički tehnikum na kojem se počinju školovati grafički tehničari. Ubrzo zatim, na inicijativu Udruženja grafičkih poduzeća Jugoslavije, pokreće se akcija za osnivanje Visoke grafičke škole te se za lokaciju buduće škole odabire Zagreb.

1959. godine donosi se Zakon o osnivanju Više grafičke škole u Zagrebu. Uskoro se pokazala potreba za fakultetskim obrazovanim grafičkim kadrovima, ali je ozbiljnija akcija za osnivanje Grafičkog fakulteta započela tek 1973. godine. 1979. godine Viša grafička škola u Zagrebu kao punopravni član ulazi u sastav Sveučilišta u Zagrebu.

1982. godine osnovan je Zajednički studij grafičke tehnologije za obrazovanje diplomiranih inženjera grafičke tehnologije, najprije uz rad, a 1986. godine i kao redovan studij.

Nakon odluke Samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja grafičke industrije SR Hrvatske o promjeni naziva i djelatnosti Više grafičke škole u Grafički fakultet u Zagrebu, Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku izdaje rješenje o promjeni naziva i Grafički fakultet se registrira kao znanstveno-nastavna organizacija u području kemijskog inženjerstva kao privremenog znanstvenog područja do donošenja konačne odluke o priznanju novog znanstvenog područja grafičke tehnologije.

Skupština grada Zagreba prihvaća Statut Grafičkog fakulteta i 1990. godine ga upisuje u registar Privrednog suda u Zagrebu kao Grafički fakultet s osnovnom djelatnosti u obrazovanju grafičkih inženjera i diplomiranih grafičkih inženjera.

Na taj način završene su akcije uz pomoć Sabora, Sveučilišta, Republičkog komiteta za znanost i grafičke privrede oko osnivanja Grafičkog fakulteta kao jedinog za visoko obrazovanje u grafičkoj djelatnosti, ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj jugoistočnoj Europi. Do danas je diplomiralo 2129 grafičkih inženjera i 276 diplomiranih inženjera grafičke tehnologije.

 

 Top