Vijest
23.05.2023

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij "Prava djece"

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij "Prava djece" u akademskoj godini 2023./2024. - VII. generacija. 

Studij u partnerstvu provode Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Studij je u  trajanju od tri semestra (dva semestra predavanja i jedan semestar završni rad) koji će započeti u listopadu 2023. godine.

1. Uvjeti za upis

Pravo upisa ima osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij prava, socijalnog rada, novinarstva, pedagogije, politologije, psihologije, sociologije, teologije, socijalne pedagogije, medicine ili drugi studij s 300 ECTS bodova, u pravilu uz radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine.

Polaznik mora poznavati najmanje jedan strani jezik.

U prijavi na natječaj za upis na studij, uz opće podatke, treba navesti i obrazložiti prijedlog područja specijalističkog rada.

Odabir polaznika uključuje razgovor (intervju) u kojem se preliminarno utvrđuje područje specijalističkog rada.

Nastava se održava u ciklusima jednom mjesečno (petkom od 14 sati i subotom cijeli dan).

Završetkom studija stječe se naziv: sveučilišni specijalist prava djece.

2. Broj upisnih mjesta

Broj upisnih mjesta je 50. Fakultet pridržava pravo neupisivanja nove generacije ako se prijavi nedovoljan broj kandidata.

3. Školarina

Školarina po semestru iznosi 1.128,14 EUR (8.500,00 HRK), uz mogućnost obročnog plaćanja.

4. Rokovi za prijavu na natječaj

Prijava za upis podnosi se najkasnije do 1. rujna 2023. na adresu, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 3, 10 000 Zagreb (Jasmin Mujinović - natječaj Prava djece)

Uz prijavu obvezno priložiti:

  1. Izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju,
  2. Ispis kolegija i ocjena postignutih tijekom studija,
  3. Potvrdu o zaposlenju (ako je kandidat zaposlen).
  4. Životopis

5. Upis

Svi podnositelji prijava bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana nakon njegova zaključenja.

6. Informacije o studiju

Informacije o studiju mogu se dobiti na mrežnoj stranici ili putem e-pošte: prava-djece@remove-this.pravo.hr.Top