Vijest
18.05.2023

Istaknuti zaključci i odluke 8. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu

Osma redovita sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu održala se 16. svibnja 2023., a osim uobičajenih točaka dnevnoga reda o izborima u zvanja, financijskim pitanjima, odobravanju doktorskih tema i davanja suglasnosti na statute sastavnica, izdvajamo nekoliko važnih zaključaka i odluka.


Na početku sjednice rektor Lakušić izvijestio je članove Senata o sljedećim aktivnostima:

- dogovoren sastanak sa zagrebačkim gradonačelnikom gospodinom Tomaševićem, ministrom znanosti i obrazovanja gospodin Fuchsom i potpredsjednikom Vlade i ministrom mora, prometa i infrastrukture gospodinom Butkovićem vezano za realizaciju projekta Znanstveno- učilišnog kampusa Borongaj i povezivanje Kampusa s gradom novom prometnom infrastrukturom
- pokrenuti pregovori vezani za kolektivne ugovore
- održavanje promocija doktora znanosti i umjetnosti 20. svibnja u privremenom prostoru Sveučilišta u Zagrebu
- dodijeljen počasni doktorat prof. emer. Eriku Cohenu
- održan sastanak u agenciji SAFU o znanstvenim projektima i obnovi
- donesena odluka o prestanku rada Kriznoga stožera Sveučilišta u Zagrebu
- predstavljen Umjetnički kalendar Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2022./2023.

Senat je potvrdio Prijedlog povjerenstva za ocjenu prijedloga predloženika za počasno zvanje professor emeritus. Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Senata Sveučilišta u Zagrebu primilo je od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu prijedloge kandidata za dodjelu počasnoga zvanja professor emeritus. Na sastanku Povjerenstva, održanom 5. svibnja 2023., razmatrani su pristigli prijedlozi koje su podnijele sastavnice Sveučilišta. Predloženi su sljedeći kandidati i povjerenstva: prof. art. Maja Rodica Virag, predloženica Sveučilišta u Zagrebu Akademije dramske umjetnosti (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Sandra Botica Brešan, prof. dr. sc. Bernarda Fruk i prof. emer. Enes Midžić), prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, predloženica Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta hrvatskih studija (povjerenstvo u sastavu: akademik Stjepan Ćosić, prof. emer. Emilio Marin i prof. dr. sc. Marko Trogrlić), prof. dr. sc. Marko Pranjić, predloženik Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta hrvatskih studija (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Neven Hrvatić, prof. dr. sc. Ružica Razum i prof. emer. Dubravka Miljković), prof. dr. sc. Toma Udiljak, predloženik Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta strojarstva i brodogradnje (povjerenstvo u sastavu: prof. emer. Dorian Marjanović, prof. dr. sc. Damir Ciglar i prof. emer. Elso Kuljanić), prof. dr. sc. Nenad Moačanin, predloženik Sveučilišta u Zagrebu Filozofskoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Zrinka Blažević, prof. emer. Ekrem Čaušević i prof. dr. sc. Michael Ursinus), prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, predloženica Sveučilišta u Zagrebu Filozofskoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dejana Bouillet, prof. dr. sc. Vlatka Domović i prof. dr. dr. Jasminka Ledić), prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs, predloženica Sveučilišta u Zagrebu Filozofskoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: akademik Mario Brdar, prof. dr. sc. Višnja Josipović Smojver i akademik August Kovačec), prof. dr. sc. Mladen Božičević, predloženik Sveučilišta u Zagrebu Geotehničkoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dragan Miličić, prof. dr. sc. Pavle Pandžić i prof. dr. sc. Ranko Biondić), prof. dr. sc. Damir Boras, predloženik Sveučilišta u Zagrebu Grafičkoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Mrvac, prof. dr. sc. Jadranka Lazić Lasić i prof. emer. Vilko Žiljak), prof. dr. sc. Željko Potočnjak, predloženik Sveučilišta u Zagrebu Pravnoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: prof. emer. Vlado Puljiz, prof. dr. sc. Mario Vinković i prof. dr. sc. Ivan Koprić), prof. dr. sc. Vladimir Mrša, predloženik Sveučilišta u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Božidar Šantek, prof. dr. sc. Blaženka Kos i prof. dr. sc. Sanja Sikora), prof. dr. sc. Asja Čelebić, predloženica Sveučilišta u Zagrebu Stomatološkoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Dubravka Knezović Zlatarić, prof. dr. sc. Irina Filipović Zore i prof. dr. sc. Renata Gržić), i prof. dr. sc. Marijan Herak, predloženik Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta (povjerenstvo u sastavu: akademik Mirko Orlić, prof. dr. sc. Branko Grisogono i akademik Igor Vlahović).

Senat je donio i Odluku o upisnim kvotama za upis u 1. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u akademskoj godini 2023./2024. s ukupnom upisnom kvotom od 8491,5 upisnih mjesta, od toga 7019,5 za redovite studente (hrvatske i državljane EU-a), 1076 za izvanredne studente te 396 mjesta za strane studente. Ukupna upisna kvota povećana je za 157,5 upisnih mjesta (1,89 %) u odnosu na prošlu akademsku godinu, kada je iznosila 8334.

Uvode se novi sveučilišni diplomski studiji na Fakultetu prometnih znanosti (sveučilišni diplomski studij Logistic and mobility management/Logistika i upravljanje mobilnošću na engleskom jeziku), na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (sveučilišni diplomski studij Naftno i geoenergetsko inženjerstvo i menadžment, umjesto prethodnoga studija Naftno rudarstvo), na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije (sveučilišni diplomski studij Close to Nature Forestry/Prirodi blisko šumarstvo na engleskom jeziku), na Filozofskom fakultetu (sveučilišni diplomski studij Digitalna lingvistika, združeni sa Sveučilištem u Ljubljani i Masarykovim sveučilištem u Brnu u Češkoj, i sveučilišni diplomski studij Primijenjena kognitivna znanost, združeni s Fakultetom elektrotehnike i računarstva). Uvjetna kvota do upisa u Upisnik studijskih programa RH predlaže se za sveučilišni diplomski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva Biomedicinsko inženjerstvo i za stručni diplomski studij Ekonomskoga fakulteta Računovodstvo, financijsko izvještavanje i revizija. Na Fakultetu hrvatskih studija došlo je do preraspodjele ukupne upisne kvote na način da se zbog ponovnog upisa na dvopredmetni nastavnički studij Hrvatski latinitet (prošle godine nije bilo upisa) predlaže kvota od 5 mjesta, a smanjuje se broj upisnih mjesta na dvopredmetnom studiju Kroatologija (3) i dvopredmetnom studiju Povijesti (2). Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet predlaže povećanje kvote za 32 upisna mjesta na studiju Logopedija za redovite studente, a za 50 mjesta je smanjena kvota za izvanredne studente na studiju Edukacijska rehabilitacija. Fakultet kemijskog inženjerstva predlaže povećanje upisne kvote za studij Kemijsko inženjerstvo (15) i Primijenjena kemija (10) zbog stanja na tržištu rada, temeljenoga na analizi koju Fakultet provodi periodično svake tri godine, te zbog povećanoga zanimanja studenata 3. godine prijediplomskih studija za upis na navedene studije. Kineziološki fakultet u sljedećoj akademskoj godini opet upisuje studente na specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera (150 upisnih mjesta za studente u izvanrednom statusu). Filozofski je fakultet zbog povećanoga zanimanja za dvopredmetni studij Turkologija neznatno povećao kvotu za taj studij (1 mjesto) te također za dvopredmetni studij Povijest (7,5 mjesta), a zbog slabog zanimanja i nedovoljne popunjenosti jednopredmetnoga studija Povijest, kvota je umanjena za 45 mjesta. Posebnu upisnu kvotu od ukupno 277,5 mjesta za ukrajinske državljane pod privremenom zaštitom u RH predložilo je 16 sastavnica.

Prihvaćen je Sveučilišni kalendar za 355. akademsku godinu (2023./2024.) te plan događanja, sa sjednicama Senata, važnijim obljetnicama i proslavama danâ fakulteta i akademija u akademskoj godini 2023./2024.

Odobreni su i sljedeći novi naslovi za sveučilišnu nastavnu literaturu: Priručnik iz sekvencijske stratigrafije, Internistička onkologija pasa i mačaka, Priručnik za mikroskopske vježbe iz stanične biologije s genetikom, Klinička psihofarmakologija, Patologija, 6. prerađeno i dopunjeno izdanje. Također, odobren je i prijedlog da se na hrvatskom prijevodu engleskoga izdanja djela Training manual for Plant Protection in Organic Farming koristi sveučilišni znak i natpis Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis. Riječ je o prevedenom djelu koje je Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio kao sveučilišnu nastavnu literaturu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis.

Senat je donio i sljedeće odluke: odluku o izmjeni naziva za prijediplomski studijski program Geofizika Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studijski program mijenja naziv u Geofizika – klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija; odluku o pokretanju novoga združenoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Biomedicinsko inženjerstvo (na hrvatskom i engleskom jeziku) Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu; odluku o pokretanju novoga sveučilišnoga diplomskoga studijskoga programa Strojarstvo, smjerovi: Automobilska i transportna tehnika, Brodostrojarstvo, Cjevovodni sustavi, Energetika i okoliš, Industrijsko inženjerstvo i menadžment, Inženjerstvo kvalitete i mjeriteljstvo, Inženjerstvo materijala, Inženjersko modeliranje i računalne simulacije, Konstruiranje i mehanička analiza, Održivi energetski sustavi u zgradarstvu i industriji, Prerada polimera i aditivna proizvodnja i Proizvodno inženjerstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu; odluku o pokretanju novoga sveučilišnoga prijediplomskoga i diplomskoga studijskoga programa Sinologija (dvopredmetni studij) Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U nastavku sjednice članovi Senata potvrdili su odluku Fakultetskoga vijeća o izboru prof. dr. sc. Anice Hursa Šajatović za dekanicu Tekstilno-tehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također, Senat je dao suglasnost na program prof. dr. sc. Ante Jukića, pristupnika za dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Prihvaćen je i prijedlog Poslovnika o radu Senata Sveučilišta u Zagrebu, kojim će se urediti način rada, jasno definirati prava i obveze svih članova Senata. Nakon javne rasprave Povjerenstvo je zaprimilo 14 komentara koji su stigli s dva adresata. Primjedbe su kategorizirane u tri kategorije, od kojih su neke u cijelosti ili djelomično prihvaćene, a neke odbačene.

Senat je prihvatio i godišnje izvješće o radu Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije u razdoblju od 15. travnja 2022. do 15. travnja 2023. Povjerenstvo je u izvještajnom razdoblju provodilo niz aktivnosti, a značajnije su navedene kako slijedi:

- donesen Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele nagrada za inovacije i transfer tehnologije
- dodijeljene nagrade za inovacije i transfer tehnologije na Sveučilištu u Zagrebu
- donesene Smjernice upravljanja intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu i Pravilnik o upravljanju    intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Zagrebu
- izrađen katalog Inovacije Sveučilišta u Zagrebu na engleskom jeziku
- popularizacija i promicanje inovacija i transfera tehnologije na Sveučilištu i u medijima
- ostvarena suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske zajednice inovatora
- poticanje sudjelovanja istraživača i istraživačkih timova na međunarodnim sajmovima inovacija.Top