Vijest
03.02.2023

Seminar "Materijalno kazneno pravo EU i zaštita žrtava - masovna zlodjela i zaštita žrtava: rat u Ukrajini"

Napredni seminar pod nazivom "Materijalno kazneno pravo EU i zaštita žrtava - masovna zlodjela i zaštita žrtava: rat u Ukrajini", koji studentima donosi 4 ECTS boda i interdisciplinaran je, održat će se u Dubrovniku (Inter University Centre Dubrovnik - IUC) od 27. do 31. ožujka 2023. Događaj je organiziran u suradnji s COST Action CA18228 Global Atrocity Justice Constellations.

Tema seminara su masovni zločini i zaštita žrtava s posebnim osvrtom na rat u Ukrajini. Sudionici će istražiti i kritički raspravljati o nizu pravnih i političkih instrumenata koji bi mogli biti korisni za potrebe žrtava zločina općenito, ponovno s naglaskom na posljedice rata u Ukrajini. Temi će se pristupiti iz interdisciplinarne perspektive kako bi se odgovorilo na različite izazove s kojima se žrtve suočavaju i identificirala moguća, pažljivo skrojena rješenja.

Voditelji seminara sa Sveučilišta u Zagrebu su: prof. dr. sc. Ksenija Turković, prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, prof. dr. sc. Maja Munivrana, zatim dr. sc. Marc Engelhart s Instituta Max Planck za proučavanje kriminala, sigurnosti i prava (Freiburg, Njemačka) te  prof. dr. sc. Mikkel Jarle Christensen sa Sveučilišta u Kopenhagenu, Danska. Osim voditelja seminara, predavači će biti međunarodni stručnjaci i znanstvenici, također iz gore spomenutoga EU-ova COST Action Project-a, možete vidjeti ovdje i ovdje.

Za stjecanje ECTS bodova studenti trebaju pratiti organizirani program i predavanja te aktivno sudjelovati u studentskoj debati koja će se ove godine organizirati oko teme seminara. Za pitanja koja se tiču dobivanja certifikata, uvjeta studentske debate i detaljnog programa, možete kontaktirati gospodina Borisa Rajića na e-adresu: boris.rajic@remove-this.student.pravo.hr.

Što se tiče kotizacije, napredni seminar je besplatan, osim 50 eura koje svaki sudionik plaća izravno IUC-u u Dubrovniku. Za savjete i pomoć oko smještaja u Dubrovniku obratite se izravno gospodinu Tomislavu Kvesiću na e-adresu iuc@remove-this.iuc.hr. Molimo vas da u svojoj pošti naznačite ime seminara na kojem sudjelujete.

Seminar počinje u ponedjeljak 27. ožujka u 9.30 sati i završava u petak 31. ožujka u 13 sati. Detaljan program bit će objavljen uskoro. Zbog interdisciplinarnoga karaktera kolegija poželjno je da se prijave studenti diplomskih i poslijediplomskih studija različitih programa i praktičari iz različitih područja.

PRIJAVITI SE MOŽETE OVDJE.Top