Studiji

Studiji Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu je  sveobuhvatno sveučilište sa širokim spektrom istraživačkih i studijskih programa i želi zadržati sadašnju vodeću akademsku ulogu u nacionalnim okvirima i razviti se u međunarodno prepoznatljivo i vodeće regionalno središte.


Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu nude sveobuhvatno visokoškolsko obrazovanje i stjecanje akademskih stupnjeva, od prvostupnika, magistra do doktora znanosti u biomedicinskom, biotehničkom, društveno- humanističkom, prirodoslovnom, tehničkom i umjetničkom  području.

                     Na Sveučilištu u Zagrebu izvode se studiji u skladu s Bolonjskom shemom kao preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji. Pojedini studiji izvode sa kao integrirani preddiplomski i diplomski studiji, a u manjem obimu Sveučilište nudi i stručne studije. Većina studenata je u statusu redovitog studenta, a na nekim studijskim programima moguće je studirati u statusu izvanrednog studenta (studij s djelomičnim opterećenjem).  Sveučilište pruža i različite oblike cjeloživotnog obrazovanja.


PRAVILNIK O STUDIRANJU NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (2008.)


Jedan od elemenata misije Sveučilišta je i osiguravanje poticajnog  i kreativnog okruženja za učenje i poučavanje. U obrazovnom procesu u središtu je student, a studiji se temelje na ishodima učenja.

Sveučilišni studijski programi (u ak. god. 2017./2018.):


-    114 preddiplomskih studijskih programa
-      33 integrirana studijska programa
-    168 diplomskih studijskih programa
-      64 poslijediplomska doktorska studijska programa
-    191 specijalistički poslijediplomski studijski program
-      16 studijskih programa na engleskom jeziku:
 
Top