Online tečajevi hrvatskog jezika (HiT)

Online tečaj hrvatskoga jezika – HiT

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar (SRCE) organiziraju e-tečaj hrvatskoga jezika za početnu razinu učenja. Tečaj je namijenjen osobama koji hrvatski jezik ne znaju ili znaju samo osnove hrvatskoga.

Tečaj HiT-1 oblik je učenja na daljinu. To je tečaj koji se provodi putem sustava za e-učenje, a uključuje i obavezna 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype i Webinar). Budući da je ovaj tečaj utemeljen na platformi Moodle, polaznici nužno trebaju vladati osnovnim računalnim vještinama. Tečaj nije u obliku softvera koji se može kupiti i koji ostaje polaznicima na uporabu i nakon njegova završetka, nego se provodi uporabom nastavnih materijala u platformi za e-učenje kojoj je pristup moguć samo za vrijeme trajanja tečaja. Više informacija na internetskim stranicama Hrvatske matice iseljenika.

Datumi održavanja u 2022. godini:

- proljetni semestar - od 7. ožujka do 29. svibnja (prijave do 25. veljače 2022.)

- jesenski semestar - od 12. rujna do 4. prosinca (prijave do 2. rujna 2022.)

Više informacija možete pročitati ovdje.

Dodatne informacije

Sveučilište u Zagrebu
E-tečaj hrvatskoga jezika
e-mail: ecroatian@gmail.com
Hrvatska matica iseljenika
Odjel za školstvo, znanost i sport
e-mail: lada@matis.hr


Top