Međuinstitucijski sporazumi programske zemllje

Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi za programske zemlje

Ime institucije: Sveučilište u Zagrebu
Erasmus kod: HR ZAGREB01
ECHE: 255154-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-1-ECHE
PIC broj (Sveučilište): 999933231
Erasmus Policy Statement

SASTAVNICE IMAJU OBVEZU KORISTITI OBRAZAC MEĐUINSTITUCIJSKOG SPORAZUMA ZA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU.

Ovaj model međuinstitucijskog sporazuma koristi se isključivo pri sklapanju sporazuma sa partnerskim učilištima iz  programskih zemalja (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija). Model sporazuma koristit će se tijekom svih akademskih godina novog programa (od 2014./2015. do 2020./2021.).  Moguće je da sporazum potpišu više od dvije ustanove tj. da bude multilateralan.

TRAJANJE INDIVIDUALNIH MOBILNOSTI

U novom programu najavljene su izmjene u trajanjima individualnih mobilnosti:

 • studentska mobilnost u svrhu studijskog boravka: 3 - 12 mjeseci
 • studentska mobilnost u svrhu stručne prakse: 2- 12 mjeseci
 • mobilnost osoblja: 2 dana (nisu uključeni dani putovanja) - 2 mjeseca, minimalno 8 sati predavanja ako se radi o aktivnosti održavanja nastave

OBRASCI, PROCEDURE I UPUTE

 1. Upute za sastavnice Sveučilišta u Zagrebu
 2. Model međuinstitucijskog sporazuma za Sveučilište u Zagrebu (01.2017.)
 3. Erasmus+ info sheet 2018
 4. Odluka Senata o proceduri za potpisivanje međuinstitucijskih sporazuma za mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja
 5. Erasmus University Charter Annotated Guidelines
 6. Popis Subject area codes (ISCED 2013). Koristiti kod s minimalno 3 znamenke; ISCED-F 2013 Search Tool
 7. Provjera dodjeljenih ECHE (Erasmus povelja) i Erasmus kodova institucija
 8. Raskid međuinstitucijskog sporazuma_osnovne upute (02.09.2016.). Kopiju komunikacije i raskinutog sporazuma obavezno poslati Uredu za međ.suradnju SuZg radi evidencije i ažurnosti natječaja na erasmus.sporazum@remove-this.unizg.hr

ENGLESKA VERZIJA - za partnerske institucije

http://www.unizg.hr/homepage/international-relations/partnerships/erasmus/

ROK ZA POTPISIVANJE I DOSTAVU SPORAZUMA

Dostava na e-mail adresu: erasmus.sporazum@remove-this.unizg.hr

 • otvoreno je potpisivanje sporazuma za akademsku godinu 2020./21. Rok 01.11. 2019. (rok zaprimanja dvostrano potpisanog i pečatiranog sporazuma na email). Smjernice za nove sporazume: revizija i ukidanje neaktivnih sporazuma prije potpisivanja novih sporazuma.
 • dostava evidencije o raskinutim sporazumima se šalje na istu email adresu.

Kontakt

Kontakt osoba: Ida Ogulinac
Lokacija: Ulica kralja Zvonimira 8, soba 6/7
E-mail: erasmus.coordinator@remove-this.unizg.hr
Fax: +385 1 46 98 132


Top