Međunarodni projekti i mreže

Međunarodni projekti i mreže

MEĐUNARODNI PROJEKTI S PODRUČJA VISOKOG OBRAZOVANJA

Sveučilište u Zagrebu uspješno sudjeluje u međunarodnim obrazovnim projektima i to kako u ulozi partnera tako i u ulozi koordinatora projekta. Međunarodni projekti s područja visokog obrazovanja odvija se kroz programe Europske unije.

Obrazovni projekti:

Erasmus + je program za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji je zamijenio sedam (7) ranijih programa (Program za cjeloživotno učenje [Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig], Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje sa industrijaliziranim zemljama).

Trajanje programa: 7 godina od 2014. -2020. Erasmus + program - više informacija o programu i strukturi aktivnosti možete pročitati ovdje.

 

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI I STRUČNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTITop