TEMPUS

TEMPUS

TEMPUS (Trans European Mobility Scheme for University Studies) program namijenjen je međusveučilišnoj suradnji zemalja Europske unije sa zemljama partnerima iz regija Zapadnoga Balkana, Istočne Europe, Srednje Azije, Sjeverne Afrike i Bliskog istoka koji potpomaže reformu visokoga obrazovanja. Tempus obuhvaća sve vidove reforme visokoga obrazovanja: od razvoja nastavnih programa preko usavršavanja nastavnika do internacionalizacije sveučilišta kroz mobilnost i dugoročnu suradnju s partnerima na projektu. Tempus obuhvaća i strukturne reforme u smislu upravljanja visokim učilištima i omogućava pomoć pri izradi strateške dokumentacije i primjene zakonodavnih propisa kako bi se omogućilo stvaranje Zajedničkog europskog prostora visokog obrazovanja za koji se očekuje da nastane iz Bolonjskog procesa do 2010. godine. Na taj način program Tempus priprema visoka učilišta za program mobilnosti Erasmus koji se može provoditi nakon zadovoljenja određenih preduvjeta i dio je integriranoga programa za cjeloživotno učenje. Program Tempus utemeljen je 1990. godine i financira se u okviru programa PHARE, CARDS i IPA. Program je prošao kroz različite promjene kao TEMPUS II, TEMPUS IIbis, i Tempus III. U tijeku je četvrta faza programa - Tempus IV - koji se provodi za razdoblje od 2007. do 2013.

Sve informacije o programu Tempus možete naći na web stranicama Europske komisije, a osnovne pojmove vezane uz program pročitajte u Tempusovom pojmovniku.

Za program Tempus nadležna je Europska komisija u Bruxellesu. U Hrvatskoj se Nacionalni Tempus ured nalazi pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Dodatne informacije

Ružica Bruvo
E-mail: rbruvo@unizg.hr


Top