Erasmus

LLP/Erasmus

Program za cjeloživotno učenje

Program Erasmus je dio Programa za cjeloživotno učenje (LLP - Life Long Learning Programme) osmišljen za jačanje europskog prostora visokog obrazovanja kao i jačanje uloge visokog obrazovanja i stručnog usavršavanja u procesu inovacija. U okviru potprograma Erasmus moguće je sudjelovati u individualnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.

OPĆE INFORMACIJE

Za ustanove iz područja visokog obrazovanja preduvjet za prijavu aktivnosti u okviru progama Erasmus je da im je odobren dokument pod nazivom Erasmus Sveučilišna povelja (Erasmus University Charter) kojim se jamči da će se aktivnosti u okviru programa Erasmus provoditi u skladu s visokim standardima kvalitete.

Republika Hrvatska postala je punopravna sudionica Programa za cjeloživotno učenje 1. siječnja 2011. godine čime je omogućeno sudjelovanje u svim aktivnostima.

Sveučilištu u Zagrebu 2009. godine dodjeljena je Erasmus sveučilišna povelja za cijelo razdoblje trajanja Programa za cjeloživotno učenje do 2013./2014. godine.

Ime institucije: Sveučilište u Zagrebu (UNIVERSITY OF ZAGREB)
Erasmus ID code: HR ZAGREB01
Erasmus Charter no:  255154-IC-1-2009-1-HR-ERASMUS-EUCX-1
Erasmus Policy Statement

AKTIVNOSTI

 1. Individualna mobilnost (mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja) - više informacija o ovoj aktivnosti može se pronaći pod Međunarodna razmjena.

Decentralizirane aktivnosti - prijava Agenciji za mobilnost i programe EU:

 1. EIP - Erasmus intenzivni  programi (rok za prijavu 08.03.2013.)*
  Erasmus intenzivni  programi su kraći obrazovni programi/moduli kojima se u multinacionalnom okruženju obrađuju specifične, interdisciplinarne teme koje nisu sastavni dio nastavnog plana i programa u trajanju od 2-6 tjedana tjedana (najmanje 10 radnih dana)
 2. EILC - Erasmus intenzivni jezični tečajevi (rok za prijavu 01.02.2013.)*
  Erasmus intenzivni jezični tečajevi - odnosi se na organizaciju Erasmus intenzivnog jezičnog tečaja hrvatskog jezika namijenjenog dolaznim inozemnim studentima.
 3. Pripremni posjeti (rok za prijavu 11.01.2013.)*
  Pripremni posjeti mogu uključivati posjet potencijalnoj partnerskoj ustanovi ili sudjelovanje na kontakt seminaru.

Centralizirane aktivnosti - prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA):

 1. Erasmus multilateralne mreže - rok za prijavu 31.01.2013.*
  Erasmus multilateralne mreže osnivaju se s ciljem promicanja suradnje i inovacija, kako u specifičnim, tako i u interdisciplinarnim područjima koja su od iznimne važnosti za visoko obrazovanje u europskom kontekstu.
 2. Erasmus multilateralni projekti - rok za prijavu 31.01.2013.*
  • Multilateralni projekti
  • Projekti razvitka studijskih programa
  • Projekti suradnje između gospodarskog i obrazovnog sektora
  • Projekti modernizacije visokoškolskog obrazovanjaProjekti izgradnje virtualnih sveučilišta
 3. Erasmus popratne mjere - rok za prijavu 31.01.2013.*
  Erasmus popratne mjere odnose se na pružanje podrške različitim aktivnostima koje ne pripadaju isključivo programu Erasmus, ali pridonose ostvarivanju njegovih ciljeva. Aktivnosti u sklopu popratnih mjera uključuju prije svega promociju aktivnosti i rezultata poput tiskanja publikacija, promotivnih materijala, organiziranja seminara u svrhu razmjene iskustava itd.

*Napomena: sva dokumentacija koju potpisuje Rektor dostavlja se Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta najkasnije 2 tjedna prije roka za prijavu kako bi se osigurala pravovremena predaja projektne dokumentacije.

PRIJAVA ZA AKTIVNOSTI

Decentralizirane aktivnosti Programa za cjeloživotno učenje prijavljuju se Agenciji za mobilnost i programe EU. Od 2012. godine fakulteti/akademije mogu samostalno predati prijavu za financijsku potporu, te prijavu potpisuju dekani. Međutim, obavezan privitak prijavi mora biti pismo potpore („Endorsment letter") Rektora Sveučilišta u kojem se odobrava prijava i sudjelovanje u projektu.
Natječaj, procedure i pravila za pojedinu vrstu projekata objavljuju se na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Fakultet/Akademija treba detaljno proučiti pravila i uvjete za pojedinu vrstu projekata (obratiti pozornosti i na nacionalna pravila i rokove) na internetskoj stranici stranici Agencije za mobilnost i programe EU: www.mobilnost.hr

Centralizirane aktivnosti programa za cjeloživotno učenje prijavljuju se Izvršnoj agenciji za
obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). Svu dokumentaciju (prijavu, ugovor i
sva izvješća) potpisuje Rektor. Fakultet/Akademija sa Sveučilištem sklapa Ugovor o provedbi projekta. Sastavnica samostalno piše prijavu, odgovorna je za provedbu projekta i pisanje završnog izvješća koje u konačnici potpisuje Rektor.

Objava natječaja i potrebna natječajna dokumentacija nalazi se na stranicama EACEA. Fakultet/Akademija treba detaljno proučiti pravila i uvjete za pojedinu vrstu projekata objavljene na internetskim stranicama EACEA.

Prije prijave Erasmus projekta, koordinator sastavnice Sveučilišta koji prijavljuje projekt mora imati pisanu suglasnost dekana sastavnice za prijavu. U suglasnosti se također potvrđuje da će sastavnica preuzeti eventualni troškak sufinanciranja odnosno predfinanciranja projekta.

NATJEČAJI

Natječaj za Program za cjeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku za programsku godinu 2013. - Natječaj za aktivnosti potprograma Erasmus je zatvoren.

Natječaj za Program za cjeloživotno učenje za programsku godinu 2013. - centralizirane aktivnosti - Natječaj za aktivnosti potprograma Erasmus je zatvoren.

UPUTE I OBRASCI

Popis odobrenih projekata

Popis odobrenih projekata na Sveučilištu u Zagrebu - Potprogram Erasmus – decentralizirane aktivnosti

Programska godina 2013.

Programska godina 2012.

Programska godina 2011.

Popis odobrenih projekata na Sveučilištu u Zagrebu - Potprogram Erasmus – centralizirane aktivnosti

Programska godina 2012.

Programska godina 2011.

Dodatne informacije

Kontakt osoba: Ida Ogulinac
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 6/7
E-mail: erasmus.coordinator@remove-this.unizg.hr
Fax: +385 1 46 98 132


Top