Erasmus+ projekti

ERASMUS+ PROJEKTI

Postupak prijave projekata programa Erasmus+ za natječaje 2017. godine (otvoren) i natječaje 2018. godine


Za sve decentralizirane aktivnosti (osim KA2 Strateških partnerstava) prijavljuju se isključivo sveučilišta s vlastitim PIC brojem i Erasmus kodom.

Za sve ostale projekte, uključujući KA2 Strateška partnerstva, sastavnicama se omogućuje prijava s vlastitim PIC brojem uz navođenje Erasmus koda Sveučilišta, s time da je prilikom prijave potrebno priložiti izjavu rektora/pismo potpore rektora (project related statement) iz koje je jasno vidljivo da će sastavnica u ime Sveučilišta provoditi projekt.

Zahtjeve je potrebno dostaviti dovoljno rano prije roka za dostavu projektnih prijedloga kako bi potpisano i ovjereno pismo potpore rektora bilo osigurano na vrijeme.

Uz zahtjev, potrebno je poslati mandatno pismo i informaciju o liniji financiranja projekta (npr. KA203-Strateška partnerstva Visoko obrazovanje, KA201 – Strateška partnerstva Opće obrazovanje, CBHE– Capacity-Building projects in the field of Higer Education..).

Koordinatorima projekata i nacionalnim agencijama se, prema potrebi, uz pismo potpore rektora, može dodatno poslati i odobrenje Europske Komisije za samostalno prijavljivanje sastavnica.

 

Kontakt

erasmus.project@remove-this.unizg.hr

Ured za EU projekte


Top