Erasmus+ PARTNERSKE ZEMLJE (KA107): Projekt 2018-1-HR01-KA107-047013-Dokumenti i obrasci

Projekt: 2018-1-HR01-KA107-047013
Ak. god. 2018./2019., 2019./20. i 2020./21 - Dokumentacija za pripremu i završetak Erasmus+ KA107 mobilnosti:


•    Potvrda o dolasku/odlasku (Statement of Host Institution)
•    Evidencija međunarodne suradnje
•    Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu

Konačni rezultati / Pomaci rang-lista za stavku:

6.Konačni rezultati Natječaja za virtualnu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od 13.03.2021. do 31.05.2021. - Popis sudionika u virtualnim mobilnostima i iznosi sredstava dodijeljeni za izvanredne troškove

22.05.2020. - Lista kanidata koji mogu odraditi mobilnost do 31.05.2021. - produžetak uslijed COVID-19

- Odluka

- Lista kandidata - odabrani za financiranje i lista čekanja

5. Konačni rezultati Petog Kruga Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od od 02.02.2020. do 31.05.2020.

4. Konačni rezultati Četvrtog Kruga Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti od od 25.11.2019. do 31.05.2020.

3. Konačni rezultati Trećeg kruga Natječaja Erasmus+ KA107 za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 01.09.2019. do 31.05.2020. – PARTNERSKE ZEMLJE

2. Konačni rezultati Drugog kruga Natječaja Erasmus+ KA107 za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 03.06.2019. do 31.05.2020. – PARTNERSKE ZEMLJE

1. Konačni rezultati Natječaja Erasmus+ KA107 za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja za razdoblje mobilnosti od 28.01.2019. do 31.03.2020.Top