Akademska razmjena 2021

Upute i obrasci za akademsku razmjenu - 2021. godina

 

Upute izabranim kandidatima i sastavnicama (priprema mobilnosti i procedura za refundaciju troškova mobilnosti) 

Potvrda o boravku na stranoj ustanovi

Tablica za unos podataka za Izvješće o sredstvima utrošenim za mobilnosti odobrene u okviru Natječaja za akademsku mobilnost u 2021. g. za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021. - naknadno

 

 

VAŽNO! Zbog sporadičnih tehničkih problema u e-mail korespondenciji, molimo korisnike (posebno s e-mail adresama gmail.com domene) da provjeravaju spam/junk pretince svojeg e-maila. 

 Top