Akademska razmjena 2020

Upute i obrasci za akademsku razmjenu 2020. godina

Upute izabranim kandidatima i sastavnicama (priprema mobilnosti i procedura za refundaciju troškova mobilnosti)

Potvrda o boravku na stranoj ustanovi

Tablica za unos podataka za Izvješće o sredstvima utrošenim za mobilnosti odobrene u okviru Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. g. za razdoblje do 30.6.2020. - naknadno

Tablica za unos podataka za Izvješće o sredstvima utrošenim za mobilnosti odobrene u okviru Natječaja za akademsku mobilnost u 2020. g. za razdoblje od 1.7.2020. do 31.12.2020. - naknadnoTop