Euro-Asian CEA 2

Euro-Asian CEA 2

Što je Euro-Asian CEA 2?

Program Erasmus Mundus u okviru Aktivnost 2, financiran od strane Europske komisije.

Na koja sveučilišta mogu otići na razmjenu?

Academician E.A.Buketov Karaganda State University, Kazahstan
Turar Ryskulov Kazakh Economic University , Kazahstan
L.N.Gumilyov Eurasian National University, Kazahstan
KIMEP University, JSC, Kazahstan
Kyrgyz National University, Kirgistan
Naryn State University named after S.Naamatov, Kirgistan
Khujand Polytechnical institute of Tajik Technical University , Tadžikistan
Tajik State University of Commerce, Tadžikistan
Turkmen State Institute of Economics and Management, Turkmenistan
Tashkent State University of Economics, Uzbekistan
Tashkent Institute of Irrigation and Melioration, Uzbekistan

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu svi državljani Republike Hrvatske za kategoriju razmjene ili cjelokupnog studija na prediplomskom, diplomskom i doktorskom nivou, te za poslije doktorsko istraživanje.

Nastavno i administrativno osoblje se može prijaviti samo ukoliko je registrirano na Sveučilištu u Zagrebu.

Kako se prijaviti?

On-line na stranicama projekta http://www.ef.uni-lj.si/euroasiancea do 31. siječnja 2014. godine.

Detaljnije informacije

Detaljnije informacije o stipendijama, broju mjesta, odabiru kandidata i slično dostupne su na službenim stranicama projekta Euro-Asian CEA 2.

Kontakt

Željka Pitner
E-mail: zeljka.pitner@unizg.hr
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 5
Radno vrijeme za stranke:
pon, sri, pet 9:30 - 11:00
ut, čet 13:30 - 15:00


Top