EU-METALIC II

EU-METALIC II

Što je EU-METALIC II?

Program Erasmus Mundus u okviru Aktivnost 2, financiran od strane Europske komisije.

Na koja sveučilišta mogu otići na razmjenu?

Abou Bekr Belkaid Tlemcen University, Alžir
University of Algiers 1, Alžir
Ain Shams University, Egipat
Alexandria University, Egipat
Arab Academy for Science,Technology & Maritime Transport, Egipat
Libyan Open University, Libija
Sirte University, Libija
Superior Institutions of Science and Technology , Maroko
University Hassan II Casablanca, Maroko
University of Tunis, Tunis

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu svi državljani Republike Hrvatske za kategoriju razmjene ili cjelokupnog studija na prediplomskom, diplomskom i doktorskom nivou, te za poslije doktorsko istraživanje.

Nastavno i administrativno osoblje se može samo ukoliko je registrirano na Sveučilištu u Zagrebu.

Kako se prijaviti?

On-line na stranicama projekta www.eu-metalic2.eu do 17. siječnja 2014. godine.

Detaljnije informacije

Detaljnije informacije o stipendijama, broju mjesta, odabiru kandidata i slično dostupne su na službenim stranicama projekta EU-METALIC II.

Kontakt

Željka Pitner
E-mail: zeljka.pitner@unizg.hr
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 5
Radno vrijeme za stranke:
pon, sri, pet 9:30 - 11:00
ut, čet 13:30 - 15:00


Top