BE MUNDUS

BE MUNDUS

Što je BE MUNDUS?

Program Erasmus Mundus u okviru Aktivnost 2, financiran od strane Europske komisije.

Na koja sveučilišta mogu otići na razmjenu?

Universidade de São Paulo , Brazil
Universidade do Estado do Amazonas, Brazil
Universidade Estadual de Campinas, Brazil
Universidade Estadual do Maranhão, Brazil
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brazil
Universidade Federal da Paraíba, Brazil
Universidade Federal de Goiás, Brazil
Universidade Federal de Pernambuco, Brazil
Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil
Universidade Federal de Sergipe, Brazil
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu svi državljani Republike Hrvatske za kategoriju razmjene ili cjelokupnog studija na prediplomskom, diplomskom i doktorskom nivou, te za poslije doktorsko istraživanje.

Nastavno i administrativno osoblje se može prijaviti samo ukoliko je registrirano na Sveučilištu u Zagrebu.

Kako se prijaviti?

On-line na stranicama projekta http://www.bemundus.eu/ do 15. veljače 2014. godine.

Detaljnije informacije

Detaljnije informacije o stipendijama, broju mjesta, odabiru kandidata i slično dostupne su na službenim stranicama projekta BE MUNDUS.

Kontakt

Željka Pitner
E-mail: zeljka.pitner@unizg.hr
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 5
Radno vrijeme za stranke:
pon, sri, pet 9:30 - 11:00
ut, čet 13:30 - 15:00


Top