Basileus V

Basileus V

Što je BASILEUS V?

Program Erasmus Mundus u okviru Aktivnost 2, financiran od strane Europske komisije.

Na koja sveučilišta mogu otići na razmjenu?

University of Tirana, Albanija
University of Sarajevo, Bosna i Hercegovina
South East European University Tetovo, Makedonija
Ss. Cyril and Methodius University Skopje, Makedonija
University St. Kliment Ohridski Bitola, Makedonija
University of Prishtina "Hasan Prishtina", Kosovo
University of Montenegro, Crna Gora
University of Novi Sad, Srbija
University of Belgrade, Srbija
University of Kragujevac, Srbija

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu svi državljani Republike Hrvatske za kategoriju razmjene ili cjelokupnog studija na prediplomskom, diplomskom i doktorskom nivou, te za poslije doktorsko istraživanje.

Nastavno i administrativno osoblje se može samo ukoliko je registrirano na Sveučilištu u Zagrebu.

Kako se prijaviti?

On-line na stranicama projekta www.basileus.ugent.be do 2. veljače 2014. godine.

Detaljnije informacije

Detaljnije informacije o stipendijama, broju mjesta, odabiru kandidata i slično dostupne su na službenim stranicama projekta Basileus V.

Kontakt

Tajana Nikolić
E-mail: tajana.nikolic@unizg.hr
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 6/7
Radno vrijeme za stranke:
pon, sri, pet 9:30 - 11:00
ut, čet 13:30 - 15:00


Top