Erasmus Mundus

Erasmus Mundus

OPĆE INFORMACIJE

Erasmus Mundus je program Europske unije kojem je osnovni cilj promidžba europskog visokog obrazovanja i poticanje uspješne međunarodne suradnje. Erasmus Mundus se provodi stvaranjem centara izvrsnosti na visokim učilištima kroz združene diplomske i doktorske studije, a omogućava stipendiranje studenata i profesora koji su uključeni u neki od diplomskih ili doktorskih studija kojima je Europska komisija dodijelila certifikat "Erasmus Mundus", a koji se provodi isključivo na sveučilištima iz EU.

Program Erasmus Mundus 2009.-2013. provodi se kroz 3 aktivnosti:

 • Aktivnost 1 (action 1) - združeni diplomski i doktorski studiji i stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje/poučavanje na istima.
 • Aktivnost 2 (action 2) - partnerstva između visokih učilišta iz EU koja provode studij Erasmus Mundus (odabran kroz aktivnost 1) i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama).
 • Aktivnost 3 (action 3) - promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja kao npr. internacionalizacija visokih učilišta ili međusobno priznavanje kvalifikacija između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta iz trećih zemalja

Detaljnije informacije o Erasmus Mundusu mogu se pronaći na internetskim stranicama Izvršne agencije Europske komisije za obrazovanje i kulturu i na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

CILJNE SKUPINE I TRAJANJE RAZMJENE

 1. TG1 (target group): studenti i nastavnici sveučilišta koja su članovi konzorcija (dolazna i odlazna mobilnost)
 2. TG2 (target group): studenti i nastavnici sveučilišta koji su državljani zemalja LOT geografskih područja i EU, a upisani su na pripadajuće sveučilište
 3. TG3 (target group): državljani zemalja LOT geografskih područja koji su u „posebno ranjivom položaju“ iz društveno-političkih razloga

Postoji pet razina/skupina mobilnosti:

 1. studenti preddiplomskih studija: minimalno trajanje 6 mjeseci do 36 mjeseci
 2. studenti diplomskih studija: minimalno trajanje 6 mjeseci do 24 mjeseca
 3. studenti doktorskih studija: minimalno trajanje 6 mjeseci do 36 mjeseci
 4. post-doc: trajanje 6 mjeseci
 5. nastavno i nenastavno osoblje: minimalno trajanje 1 mjesec do maksimalno 3 mjeseca

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI

Sveučilište u Zagrebu od 2013. sudjeluje u šest konzorcija unutar aktivnosti 2 (action 2), koji omogućuju dolaznu i odlaznu razmjenu studenata, istraživača, nastavnika i administrativnog osoblja s visokim učilištima u trećim zemljama (i svim ostalim zemljama) iz geografskih područja (LOT) koja su članovi konzorcija.

Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao partner u sljedećim projektima mobilnosti:

L0T 1: EU-METALIC II - EU-Morocco-Egypt-Tunisia-Algeria-Libya International Cooperation II

LOT 7: Basileus V - Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in cooperation with EU universities - Strand 1 - Lot 7 (Western Balkans)

L0T 9: Euro-Asian Cooperation for Excellence and Advancement 2 (Euro-Asian CEA 2)

L0T 9: SILKROUTE-SILKROad Universities Towards Europe

LOT 11: EXPERTS4Asia - Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South and South-East Asia

LOT 16: BE MUNDUS - Brazil Europe Mundus

Za detaljan popis sveučilišta kliknite na naziv projekta.

FINANCIJSKA POTPORA

Erasmus Mudus stipendija uključuje mjesečnu financijsku potporu, jednu povratnu putnu kartu i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nesreće (u maksimalnom iznosu do 75 EUR/mjesečno)

Iznos financijske potpore iznosi:

 • 1.000 EUR/mjesečno za studente preddiplomskih i diplomskih studija
 • 1.500 EUR/mjesečno za studente doktorskih studija
 • 1.800 EUR/mjesečno za post-doc
 • 2.500 EUR/mjesečno za nastavno i nenastavno osoblje

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje koordinator svakog konzorcija. Natječaji će biti raspisani od sredine listopada 2013. (ovisno o projektu) i ostat će otvoreni za prijave do kraja prosinca 2013. Zainteresirani kandidati prijavljuju se za razmjenu koja treba započeti sa zimskim semestrom 2014. (isto ne vrijedi za kategorije post-doc i nastavnog i nenastavnog osoblja koje svoj boravak dogovaraju izravno s prihvatnim sveučilištem za trajanja projekta).

Informacije o natječajima dostupne su na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata vrši se na razini konzorcija. Za detaljnije informacije o proceduri odabira kandidata posjetite službenu internetsku stranicu svakog projekta.Top