Erasmus (LLP)

LLP/Erasmus studijski boravak (SMS)

OPĆI UVJETI

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Tijekom studija, uključuje sve tri (3) razine preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku, studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za studijski boravak i jedne za stručnu praksu. Ukupan broj mjeseci financiran Erasmus financijskom potporom ne smije biti veći od 24.

Erasmus studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između fakulteta/akademija i inozemnih ustanova.

Studenti svoj studijski boravak mogu ostvariti isključivo na ona inozemna visoka učilišta sa kojima njihov matični fakultet ili akademija ima potpisan sporazum i to isključivo za dogovoreno područje i razinu studija. Odlazak na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguć.

Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost u akademskoj godini 2013./14.

PRIZNAVANJE KOLEGIJA

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet/akademija i ustanova u inozemstvu.

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta/akademije.

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti

FINANCIJSKA POTPORA

Studenti za studijski boravak u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Mjesečna financijska potpora odobrena za akademsku godinu 2013./14. iznosi 400€.

Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija.

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice.

Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora. To također znači da se Erasmus studenti bez potpore ne mogu tijekom studija dvaput prijaviti za studijski boravak odnosno stručnu praksu.

ERASMUS INTENZIVNI JEZIČNI TEČAJEVI (EILC)

Erasmus intenzivni jezični tečajevi su specijalizirani tečajevi čiji je cilj pripremiti studente za studijski boravak ili stručnu praksu u inozemstvu. Organiziraju se za manje poznate jezike (u tu se kategoriju ne ubrajaju engleski, njemački, standardni španjolski i francuski) isključivo za početne i srednje stupnjeve jezika.

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

STUDENTI SLABIJEG IMOVINSKOG STATUSA

Za određene strane zemlje studenti slabijega imovinskoga status koji su odabrani i odobrena im je financijska potpora za razmjenu mogu se prijaviti na poseban natječaj za dodjelu dodatne financijske potpore iz sredstava Sveučilišta.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za studentsku razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u siječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu.

Prije prijave na natječaj svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu/akademiji usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te savjetovati se o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

Natječaji za studentsku razmjenu

ODABIR KANDIDATA

Postupak odabira kandidata vrše povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje engleskog, odnosno stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu.

UPUTE I OBRASCI ZA STUDENTE

Upute za studente odabrane za studijski boravak u ak.god. 2013./14.

Pravila i postupak - povrat dodijeljene/isplaćene financijske potpore/stipendije

Napomena: Računanje dužine studijskog boravka na stranom sveučilištu

Ugovor o financiranju studijskog  boravka potpisan na: Stvarni boravak potreban za financiranje tog broja mjeseci:
3 mjeseca 3 kalendarska mjeseca (ni dan manje!)
4 mjeseca 3 mjeseca i 16 dana
5 mjeseci 4 mjeseca i 16 dana
6 mjeseci 5 mjeseci i 16 dana
... ...
* Izračun se vrši prema datumima na potvrdi o dolasku/odlasku (Confirmation of Arrival and Departure) koje izdaje strano sveučilište, i boravak uključuje i radne dane i vikend.

Erasmus SMS obrasci 2013./14.

 

Kontakt

Primanje studenata: pon, sri, pet 9:30 - 11:00
ut, čet 13:30 - 15:00
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 6
Studenti s prezimenom A-Mar: erasmus-student-sms@unizg.hr
Studenti s prezimenom Mas-Ž: erasmus-outgoing@unizg.hr


Top