Erasmus+ KA107

Erasmus+ KA107 - mobilnost između programskih i partnerskih država

OPĆE INFORMACIJE

Erasmus+projekt od 2015. kroz aktivnost Erasmus+ KA107: projekti mobilnosti između programskih i partnerskih država podržava mobilnost studenta Sveučilišta u Zagrebu prema ciljanim sveučilištima tzv. partnerskim državama (izvan EU): zemlje u susjedstvu EU-a, Rusija, zemlje zapadnog Balkana, Latinska Amerika, Azija te afričke, karipske i pacifičke države.

Broj raspoloživih stipendija (potpora) unutar projekta ovisi o iskazanom interesu sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te projektnim sredstvima koja dodjeljuje nacionalna Agencija za mobilnost i programe EU.

KOJE SE AKTIVNOSTI PODRŽAVAJU

STUDENTSKA MOBILNOST U SVRHU STUDIJA (SMS mobility)

  • 4-6 mjeseci (ovisi o partnerskom sveučilištu)

Sukladno iskazanom inetresu sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Za detaljnije informacije molimo pogledati tekst natječaja. Dostpuno na linku.

STRUČNA PRAKSA U ŠVICARSKOJ ZA RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS - SWITZERLAND)

  • 2-6 mjeseci

OPIS AKTIVNOSTI - STRUČNA PRAKSA U ŠVICARSKOJ ZA RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA,
tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”
Stručna praksa smatra se „stručnom praksom u području digitalnih vještina” ako student sudjeluje u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: digitalnom marketingu(npr. upravljanje društvenim medijima, analiza weba); digitalnom grafičkom, mehaničkom ili arhitektonskom dizajnu; razvoju aplikacija, softvera, skripti ili web-mjesta; instalaciji i održavanju sustava i mreža IT-a te upravljanju njima; kibernetičkoj sigurnosti; analizi podataka, ciljanom pretraživanju podataka i prikazivanju podataka; programiranju i osposobljavanju robota te primjeni umjetne inteligencije. Opća korisnička podrška, ispunjenje narudžbi, unos podataka ili uredski poslovi ne pripadaju u tu kategoriju.

Aktivnost je namijenjena isključivo studentima Sveučilišta u Zagrebu čiji je fakultet prijavu ovu aktivnost kao prihvatljivu za svoje studente. Riječ je o sljedećih šest (6) fakulteta:

•    Arhitektonski fakultet
•    Fakultet elektrotehnike i računarstva
•    Fakultet organizacije i informatike Varaždin
•    Fakultet prometnih znanosti
•    Filozofski fakultet: samo studenti 2 odsjeka:
-    Odsjek za lingvistiku,
-    Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti,
•    Geodetski fakultet.

Student sam / osobno ili uz potporu profesora na fakultetu pronalazi ciljanu kompaniju/visoko učilište u Švicarskoj na kojem će obavljati stručnu praksu.

Za detaljnije informacije molimo pogledati tekst natječaja. Dostupno na linku.

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI - MOBILNOST U SVRHU STUDIJA

Strana sveučilišta na koja mogu otići studenti Sveučilište u Zagrebu ovise o iskazanom inetresu sastavnice Sveučilišta te sklopljenim ugovorima. Do sada je financirana studentsk razmjena u svrhu studija sa sljedećim sveučilištima u partnerskim državama:

IZRAEL

  • University of Haifa / Bar-Illan University, Izrael - Filozofski fakultet (judaistika)
  • Bar-Illan University, Izrael - Fakultet elektrotehnike i računarstva

RUSKA FEDERACIJA

  • Saint Petersburg University (SPBU), Rusija - Filozofski fakultet (ruski jezik i književnost)
  • Lomonosov Moscow State University (MSU), Rusija - Filozofski fakultet (ruski jezik i književnost)

SAD

  • North Carolina State University (NCSU), SAD - Fakultet elektrotehnike i računarstva

UKRAJINA

  • Ivan Franko National University of Lviv, Ukrajina - Filozofski fakultet (ukrajinski jezik i književnost)
  • Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrajina - Filozofski fakultet (ukrajinski jezik i književnost)

FINANCIJSKA POTPORA

Stipendija uključuje mjesečnu financijsku potporu od 700EUR te potporu za putovanje (iznos ovosi o udaljenosti između SuZ/Zagreb i partnerskog sveučilišta - izračun sukladno projektnim pravilima). Primjeri dosadašnjih potpora za putovanje: Izrael: 360EUR, Rusija: 275EUR, SAD: 820EUR, Ukrajina: 275EUR.

POSTUPAK PRIJAVE

Informacije o natječajima dostupne su na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu na linku.

Natječaji se obično raspisiju krajem godine / u siječnju sljedeće godine za mobilnost u zimskom semestru sljedeće akademske godine. U slučaju neutrošenih sredstava, mogući su dodatni natječaji tijekom godine.Top