Erasmus (LLP)

LLP/Erasmus stručna praksa (SMP)

OPĆI UVJETI

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja stručne prakse ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Tijekom studija, uključuje sve tri (3) razine preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku, studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za studijski boravak i jedne za stručnu praksu. Ukupan broj mjeseci financiran Erasmus financijskom potporom ne smije biti veći od 24.

GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI ERASMUS STRUČNU PRAKSU?

Erasmus stručnu praksu moguće je obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe u državama članicama EU. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji mobilnost je moguća i u ostale sudionice Programa za cjeloživotno učenje (Island, Norveška, Lihtenštajn, Švicarska, Turska).

Erasmus stručnu praksu nije moguće obavljati:

- europskim ustanovama (popis dostupan na europa.eu/agencies/)
- ustanovama koje upravljaju programima Europske unije
- diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (ambasadama, konzulatima)

Napomena: Stručnu praksu moguće je obaviti u ostalim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (npr. školama, kulturnim institutima itd.) pod uvjetom da razdoblje mobilnosti ima međunarodni karakter. To znači da će student koji će obaviti stručnu praksu u takovoj ustanovi steći iskustva koja ne bi mogao steći da sličnu praksu obavlja u Republici Hrvatskoj.

PRIZNAVANJE STRUČNE PRAKSE

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja stručne prakse, sukladno dokumentu Ugovor o provedbi stručne prakse (Training Agreement and Quality Commitment) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matični fakultet/akademija i prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa studenta, matični fakultet/akademija studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena sukladno dokumentu Training Agreement and Quality Commitment.

FINANCIJSKA POTPORA

Studenti za stručnu praksu u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Mjesečna financijska potpora odobrena za akademsku godinu 2013./14. iznosi 400€ odnosno 450€ ovisno o zemlji domaćinu.

Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija.

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice.

Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus stručnu praksu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora. To također znači da se Erasmus studenti bez potpore ne mogu tijekom studija dvaput prijaviti za studijski boravak odnosno stručnu praksu.

ERASMUS INTENZIVNI JEZIČNI TEČAJEVI (EILC)

Erasmus intenzivni jezični tečajevi su specijalizirani tečajevi čiji je cilj pripremiti studente za studijski boravak ili stručnu praksu u inozemstvu. Organiziraju se za manje poznate jezike (u tu se kategoriju ne ubrajaju engleski, njemački, standardni španjolski i francuski) isključivo za početne i srednje stupnjeve jezika.

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za stručnu praksu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u lipnju za sljedeću akademsku godinu.

Prije prijave na natječaj studenti sami ili u dogovoru s ECTS-koordinatorom/mentorom na fakultetu/akademiji pronalaze ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnom fakultetu/akademiji.

Natječaji za studentsku razmjenu

ODABIR KANDIDATA

Osnovni kriterij za odabir studenta su pismo motivacije, planirane aktivnosti studenta, očekivani rezultati, te usklađenost planirane prakse sa studijskim programom. ECTS koordinator fakulteta/akademije odobrava prijavu studenta i njegov odabir stručne prakse svojim potpisom na prijavni obrazac i zatim predaje dokumentaciju Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.
Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first served"). U slučaju istovremenog zaprimanja više prijava, Odluku o dodjeli financijske potpore donosi Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

UPUTE I OBRASCI ZA STUDENTE

Upute za studente odabrane za stručnu praksu u ak.god. 2013./14.

Pravila i postupak - povrat dodijeljene/isplaćene financijske potpore/stipendije

Napomena: Računanje dužine stručne prakse

Ugovor o stručnoj praksi potpisan na:

Stvarni boravak potreban za financiranje tog broja mjeseci:
3 mjeseca 3 kalendarska mjeseca (ni dan manje!)
4 mjeseca 3 mjeseca i 16 dana
5 mjeseci 4 mjeseca i 16 dana
... ...
Napomena: U okviru aktivnosti Erasmus stručna praksa financira se maksimalno 5 mjeseci boravka.

 * Izračun se vrši prema datumima na potvrdi o dolasku/odlasku (Confirmation of Arrival and Departure) koju ovjerava prihvatna ustanova, i boravak uključuje i radne dane i vikend.

Erasmus SMP obrasci 2013./14.

Kontakt

Primanje studenata: pon, sri, pet 9:30 - 11:00
ut, čet 13:30 - 15:00
Lokacija: Zvonimirova 8, soba 4
e-mail: placement@unizg.hr
Fax: +385 1 46 98 132


Top