Erasmus+KA107: PRAKSA ZA RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA-ŠVICARSKA

STRUČNA PRAKSA U ŠVICARSKOJ ZA RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA

(TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS - SWITZERLAND)

  • 2-6 mjeseci

OPIS AKTIVNOSTI - STRUČNA PRAKSA U ŠVICARSKOJ ZA RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA,
tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”
Stručna praksa smatra se „stručnom praksom u području digitalnih vještina” ako student sudjeluje u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: digitalnom marketingu(npr. upravljanje društvenim medijima, analiza weba); digitalnom grafičkom, mehaničkom ili arhitektonskom dizajnu; razvoju aplikacija, softvera, skripti ili web-mjesta; instalaciji i održavanju sustava i mreža IT-a te upravljanju njima; kibernetičkoj sigurnosti; analizi podataka, ciljanom pretraživanju podataka i prikazivanju podataka; programiranju i osposobljavanju robota te primjeni umjetne inteligencije. Opća korisnička podrška, ispunjenje narudžbi, unos podataka ili uredski poslovi ne pripadaju u tu kategoriju.

Aktivnost je namijenjena isključivo studentima Sveučilišta u Zagrebu čiji je fakultet prijavu ovu aktivnost kao prihvatljivu za svoje studente. Riječ je o sljedećih šest (6) fakulteta:

•    Arhitektonski fakultet
•    Fakultet elektrotehnike i računarstva
•    Fakultet organizacije i informatike Varaždin
•    Fakultet prometnih znanosti
•    Filozofski fakultet: samo studenti 2 odsjeka:
-    Odsjek za lingvistiku,
-    Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti,
•    Geodetski fakultet.

Student sam / osobno ili uz potporu profesora na fakultetu pronalazi ciljanu kompaniju/visoko učilište u Švicarskoj na kojem će obavljati stručnu praksu.

Odlazak na stručnu praksu u Švicarskoj za razvoj digitalnih odlazak u okviru KA107 nije moguć nedavno diplomiranim studentima (kao što je to slučaj u Erasmus+ KA103 projektu za prakse u zemljama Europske Unije).

IZNOS POTPORE

Financijska potpora za stručnu praksu u Švicarskoj sastoji se od: jednokratne potpore za putne troškove u iznosu od 275,000 EUR i mjesečnog iznosa potpore u iznosu od 700,00EUR.

Za detaljnije informacije molimo pogledati tekst natječaja. Dostupno na linku.Top