Erasmus+KA107: PRAKSA ZA RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA-ŠVICARSKA

STRUČNA PRAKSA U ŠVICARSKOJ ZA RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA

(TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS - SWITZERLAND)

 • 2-6 mjeseci

OPIS AKTIVNOSTI - STRUČNA PRAKSA U ŠVICARSKOJ ZA RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA,
tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”
Stručna praksa smatra se „stručnom praksom u području digitalnih vještina” ako student sudjeluje u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: digitalnom marketingu(npr. upravljanje društvenim medijima, analiza weba); digitalnom grafičkom, mehaničkom ili arhitektonskom dizajnu; razvoju aplikacija, softvera, skripti ili web-mjesta; instalaciji i održavanju sustava i mreža IT-a te upravljanju njima; kibernetičkoj sigurnosti; analizi podataka, ciljanom pretraživanju podataka i prikazivanju podataka; programiranju i osposobljavanju robota te primjeni umjetne inteligencije. Opća korisnička podrška, ispunjenje narudžbi, unos podataka ili uredski poslovi ne pripadaju u tu kategoriju.

Aktivnost je namijenjena isključivo studentima Sveučilišta u Zagrebu čiji je fakultet prijavu ovu aktivnost kao prihvatljivu za svoje studente. Riječ je o sljedećih deset (10) fakulteta:

 • Arhitektonski fakultet,
 • Ekonomski fakultet,
 • Fakultet elektrotehnike i računarstva,
 • Fakultet organizacije i informatike Varaždin,
 • Fakultet prometnih znanosti,
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje,
 • Filozofski fakultet - samo studenti 2 odsjeka: Odsjek za lingvistiku, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti,
 • Geodetski fakultet,
 • Građevinski fakultet,
 • Prirodoslovno-matematički fakultet - samo studenti 3 odsjeka: Geofizički odsjek, Matematički odsjek, Biološki odsjek.

Student sam / osobno ili uz potporu profesora na fakultetu pronalazi ciljanu kompaniju/visoko učilište u Švicarskoj na kojem će obavljati stručnu praksu.

Odlazak na stručnu praksu u Švicarskoj za razvoj digitalnih odlazak u okviru KA107 nije moguć nedavno diplomiranim studentima (kao što je to slučaj u Erasmus+ KA103 projektu za prakse u zemljama Europske Unije).

IZNOS POTPORE

Financijska potpora za stručnu praksu u Švicarskoj sastoji se od: jednokratne potpore za putne troškove u iznosu od 275,000 EUR i mjesečnog iznosa potpore u iznosu od 700,00EUR.

Za detaljnije informacije molimo pogledati tekst natječaja. Dostupno na linku.Top