Prijevod postojećega studijskog programa na strani jezik

Prijevod postojećeg studijskoga programa na strani jezikPravilnik o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu 2016.  (HR) (EN)

 

Obrasci i popis dokumentacije za prijevod postojećeg studijskog programa na strani jezik:

 

  • OBRAZAC 2 - Opis kadrovskih i prostornih uvjeta (HR) (EN)
  • OBRAZAC 3 - Životopis nositelja predmeta (HR) (EN)
  • OBRAZAC 5 - Plan postupka osiguravanja kvalitete studijskoga programa (HR) (EN)

 

Ostali dokumenti:

1. odluka fakultetskih vijeća znanstveno-nastavnih sastavnica odnosno akademijskih vijeća umjetničko-nastavnih sastavnica ili drugih odgovarajućih tijela o predloženom studijskom programu

2. izjava dekana da je dokumentacija na stranom jeziku istovjetna dokumentaciji na hrvatskom jeziku (izjava)

3. izjava dekana o osiguranim sredstvima potrebnim za ustroj i izvedbu studijskoga programa:

   a) izjava o privremenom samofinanciranju do osiguravanja financiranja iz proračuna MZOS-a

   b) izjava o samofinanciranju

4. dopis/sažetak koji sadrži opće informacije o studiju (naziv, nositelj, vrsta studija, akademski naziv, znanstveno područje studijskog programa, trajanje studijskog programa, minimalni broj ECTS bodova potrebnih za završetak studija)

5. priložiti dopusnicu/upisnik o akreditiranom studijskom programu koji se prevodi

6. potvrde ili obrazložene izjave o znanju stranog jezika za svakog nastavnika na studijskom programu koji će se izvoditi na stranom jeziku

7. odluku o imenovanju najmanje jedne administrativne osobe iz studentske službe (referade) koja će voditi administrativne poslove u vezi sa studijskim programom koji se izvodi na stranom jeziku, te potvrdu da administrativna osoba poznaje strani jezik minimalno na razini B2

8. popis svih obrazaca za upis studenata na stranom jeziku

9. izjavu ustanove da je svakom stranom studentu omogućen pristup nastavnom materijalu i obavijestima vezanim uz studiranje na jeziku na kojem se studij izvodi

 

Upute:

  • svi obrasci trebaju biti razdvojeni (ne spajati svu dokumentaciju u jedan dokument)
  • dokumentacija na engleskom jeziku treba biti prijevod dokumentacije na hrvatskom jeziku
  • u Odluci fakultetskog/akademijskog vijeća potrebno je navesti naziv novog studijskog programa
  • životopisi se dostavljaju za nositelje predmeta i nastavnike u ustanovi te vanjske suradnike koji sudjeluju u izvedbi studijskoga program (Obrazac 3.)
  • priloženi životopisi dostavljaju se objedinjeno u Obrascu 3
  • materijali se dostavljaju u elektroničkom i tiskanom obliku u dva primjerka: jedan primjerak na hrvatskom jeziku, jedan primjerak na engleskom jeziku
  • tiskana i elektronička verzija koje se dostavljaju Sveučilištu moraju biti identične

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu

Radna skupina za studijske programe

Trg Republike Hrvatske 14

10 000 Zagreb

DODATNE INFORMACIJE

Radna skupina za studijske programe

Daliborka Pašić, prof

voditeljica Ureda za cjeloživotno obrazovanje nastavnika

telefon: +385 1 4698 185
e-adresa:  dpasic (et) unizg.hr

 Top