Povjerenstvo za e-učenje 2010.-2014.

Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu

Povjerenstvo je imenovao Rektor, 8. veljače 2010., u skladu s prijedlogom Rektorskoga kolegija u širem sastavu.

Članovi Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, prorektorica za studije i studente Sveučilišta u Zagrebu, koordinatorica povjerenstva

Prof. dr. sc. Vesna Babić, Kineziološki fakultet, predsjednica Povjerenstva (od 27.1.2012.)
Prof. dr. sc. Vesna Dragčević, Građevinski fakultet
Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić, Filozofski fakultet
Prof. Marina Novak, Muzička akademija
Prof. dr. sc. Melita Valentić-Peruzović, Stomatološki fakultet
Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Prof. dr. sc. Mario Štorga, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof. dr. sc. Kristijan Vlahoviček, Prirodoslovno-matematički fakultet, (predsjednik Povjerenstva do 27.1.2012.)
Doc. dr. sc. Nina Begičević, Fakultet organizacije i informatike
Doc. dr. sc. Slavenka Petrak, Tekstilno-tehnološki fakultet
Mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra (Srce)
Tihomir Katulić, dipl. iur., Pravni fakultet
Sandra Kučina Softić, dipl. ing., voditeljica Ureda za e-učenje/Centra za e-učenje u Srcu
Kristijan Zimmer, dipl. ing.,Fakultet elektrotehnike i računarstva
Organizacijsku podršku radu Povjerenstva osigurava Sandra Kučina - Softić, dipl. ing., voditeljica Centra za e-učenje.

Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu osniva se temeljem Strategije e-učenja (irb: 380-03/12-07-15) i stalno je stručno radno tijelo koje prati provedbu strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu (veljača 2011.)Top