Povjerenstvo za e-učenje 2007-2009

Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu 2007.-2009.

Povjerenstvo je imenovao Rektor 11. srpnja 2007. u skladu s prijedlogom Rektorskoga kolegija u širem sastavu. 

Članovi Povjerenstva:

1. Prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom
Sveučilišta u Zagrebu, koordinatorica povjerenstva
2. Prof. dr. sc. Melita Valentić-Peruzović, Stomatološki fakultet, predsjednica Povjerenstva
3. Mr. sc. Zoran Bekić, Sveučilišni računski centar (Srce), zamjenik predsjednice Povjerenstva
4. Prof. dr. sc. Vlasta Bahovec, Ekonomski fakultet
5. Prof. dr. sc. Ružica Beljo-Lučić, Šumarski fakultet
6. Prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet
7. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike
8. Prof. dr. sc. Davor Škrlec, Fakultet elektrotehnike i računarstva
9. Doc. dr. sc. Tomica Hrenar, Prirodoslovno-matematički fakultet
10. Prof. dr. sc. Nikola Mrvac, Grafički fakultet
11. Prof. Marina Novak, Muzička akademija
12. Doc. dr. sc. Mirzet Žižak, Medicinski fakultet
13. Doc. dr. sc. Mario Štorga, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 

Organizacijsku podršku radu Povjerenstva osigurava Sandra Kučina - Softić, dipl. ing., voditeljica Centra za e-učenje.

Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu osniva se temeljem Strategije e-učenja (irb: 380-03/12-07-15) i stalno je stručno radno tijelo koje prati provedbu strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu.Top