Postupak izrade strategije

Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu

Prijedlog strategije izradilo je i predložilo Povjerenstvo za izradu strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu.

Izrada strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu potaknuta je i Tempus projektom UM_JEP-19105-2004 „Education Quality Improvement by E-Learning Technology“ – EQIBELT.

Korištena su i iskustva europskih i hrvatskih sveučilišta članova konzorcija projekta EQIBELT, posebno Sveučilišta u Edinburghu, Sveučilišta u Leuvenu i Estonskog e-Sveučilišta.

Javna rasprava o Strategiji e-učenja Sveučilišta u Zagrebu sukladno pozivu Rektora trajala je od 10. do 20. svibnja 2007. Javno predstavljanje prijedloga Strategije e-učenja i rasprava održalo se u petak, 18. svibnja 2007. u 11 sati u Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu - Srce, J. Marohnića 5. Javno predstavljanje moglo se pratiti i putem web streaminga. Tijekom rasprave zaprimljeno je desetak pohvala i prijedloga koji su u najvećoj mogućoj mjeri uvaženi  u konačnom tekstu prijedloga Strategije.

Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu prihvaćena je na 14. sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu u 338. akademskoj godini, održanoj 12. lipnja 2007.


Odluka Senata o prihvaćanju Strategije e-učenja.

Strategija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu 2007. - 2010. (u pdf formatu)

 

Slike s javnog predstavljanja Strategije e-učenja u Srcu

Uvodna riječ prof. dr. sc. Ljiljanje Pinter, prorektorice za studije i upravljanje kvalitetom i predsjednice Povjerenstva  mr. sc. Zoran Bekić predstavlja tekst Strategije
Uvodna riječ prof. dr. sc. Ljiljanje Pinter, prorektorice
za studije i upravljanje kvalitetom i predsjednice Povjerenstva

 mr. sc. Zoran Bekić predstavlja tekst Strategije

 

 

 Top