Kandidacijske listeKandidacijska lista Sveučilišta u Zagrebu za Studentski zbor - studentski izbori 2014./2015.

Kandidacijske liste po sastavnicama - studentski izbori 2014./2015.:

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Top