Vršnjačka potpora

Sveučilišni kolegij Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Akademska godina 2018./2019.

Pripremna radionica u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. održat će se 08., 09., 10. i 15. ožujka 2019. godine na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu.

O kolegiju

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom je sveučilišni kolegij dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija.

Uvjet za upis kolegija je poznavanje studenta s invaliditetom (studenta s oštećenjem vida, sluha ili motorike) kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student koji upisuje kolegij bude student asistent („par“). Isto tako,  potrebno je da „par“ bude s istog studijskog programa i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu.

Trajanje kolegija je jedan semestar (zimski/ljetni) te student koji ispuni sve obveze realizira 5 ECTS bodova.

Kolegij se provodi u dva dijela:
1. pripremna radionica (15 sati predavanja i 30 sati vježbe, 2 ECTS boda) koja se realizira kroz vikend (petak, subota i nedjelja) na početku semestra s ciljem pripreme studenta za pružanje vršnjačke potpore;
2. pružanje vršnjačke potpore (75 sati, 3 ECTS boda): student asistent pruža vršnjačku potporu studentu s invaliditetom (tjedno opterećenje studenta asistenta je 5 sati vršnjačke potpore).
Uz navedeno, student asistent je obvezan sudjelovati na konzultativnim/supervizijskim sastancima (svaka dva tjedna, trajanje: 1-2h) te na evaluacijskom sastanku na kraju semestra.

Očekivani ishodi učenja

Kolegij Vršnjačka potpora nastao je kao jedna od mjera izjednačavanja mogućnosti za studente s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Educirani i senzibilizirani studenti asistenti, pružajući osnove vršnjačke potpore, mogu kreirati takve uvjete za studente s invaliditetom kojima će se prevladati čitav niz prepreka koje organizacijski i objektivno postoje u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Istodobno, kroz znanja i vještine stečene u pripremnoj radionici te provođenjem vršnjačke potpore sami će studenti asistenti steći neprocjenjivo iskustvo i razviti čitav niz socijalno poželjnih vještina i sposobnosti.
Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, voditeljica kolegijaTop