Aktualno

Aktualno

Natječaj za smještaj u studentske domove u ak. god. 2021./2022.

Studentski centar u Zagrebu objavio je Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022.

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu u akademskoj 2021./2022. godini imaju:
1. redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske,
2. redoviti studenti, državljani zemalja članica EU s prijavljenim boravkom u RH,
3. osobe sukladno posebnim odlukama MZO,
4. studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija

koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.

Sukladno Natječaju, studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50 % tjelesnog oštećenja), uključujući i studente s invaliditetom na poslijediplomskome sveučilišnom studiju, imaju pravo na izravan smještaj u studentski dom. Studenti od 6. do 10. kategorije invalidnosti ostvaruju dodatne bodove.

Informacije o uvjetima za ostvarivanje prava, potrebnoj dokumentaciji te načinu prijave možete pronaći ovdje.

 

Edukativne radionice za nastavnike

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu organizira edukativne radionice o izjednačavanju mogućnosti studenata s invaliditetom u visokom obrazovanju.

Radionice su namijenjene koordinatorima za studente s invaliditetom, prodekanima za nastavu i studente te svim zainteresiranim nastavnicima na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Kroz edukativne radionice stječu se ključne informacije o različitim skupinama studenata s invaliditetom kao i o mogućnostima primjene različitih oblika prilagodbe studentima s invaliditetom.

Tijekom ljetnog semestra ak. god. 2020./2021. planirane su sljedeće radionice:

    "Studenti s kroničnim bolestima" - 13.04.2021. (utorak) od 15 do 17 sati - doc. dr. sc. Damir Miholić
    "Studenti s ADHD-om" - 27.04.2021. (utorak) od 15 do 17 sati - izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev
    "Studenti s disleksijom" - 05.05.2021. (srijeda) od 15 do 17 sati - prof. dr. sc. Mirjana Lenček
    "Studenti s Aspergerovim sindromom" - 27.05.2021. (četvrtak) od 15 do 17 sati - doc. dr. sc. Jasmina Stošić

Obrazac za prijavu

 

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom je sveučilišni predmet dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu (fakultet/akademiju) Sveučilišta na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studija.

Pripremna radionica u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. održat će se 19., 20. i 21. te 27. ožujka 2021. godine. Dio radionice održat će se online, a dio uživo – na Fakultetu prometnih znanosti.

Ovisno o epidemiološkoj situaciji i načinu na koji će se organizirati nastava na svakoj pojedinoj sastavnici, nakon iskaza interesa sa svakim pojedinim studentom tj. parom studenata će se razmotriti primjerene mogućnosti sudjelovanja u kolegiju.

Zainteresirani studenti se trebaju javiti koordinatoru za studente s invaliditetom na sastavnici ili Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu

Više o predmetu

 

Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2020./2021.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2020./2021.

U okviru D kategorije (stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa) studenti s invaliditetom koji imaju utvrđeno tjelesno oštećenje 60% i veće ili imaju težinu oštećenja funkcionalnih sposobnosti od 2. do 4. stupnja mogu ostvariti dodatne bodove (od 200 do 400 bodova ovisno o postotku/težini oštećenja).

Prijave na Natječaj traju do 12. ožujka 2021.

Tekst Natječaja i druge informacije dostupne su ovdje.

 

Novčana potpora za podmirenje troškova prijevoza u ak. god. 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu za podmirenje troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom u ak. god. 2020./2021. te Odluku o visini novčane potpore za ak. god. 2020./2021.

Sve informacije i dokumenti dostupni su na web-stranici Ministarstva.  

Top