Razvoj karijere

Karijerno savjetovanje

Želite li:

 • osvijestiti radne potencijale i definirati područja za razvoj?
 • uspješno artikulirati i implementirati plan razvoja karijere?
 • razumjeti tržište rada i potrebe poslodavaca?
 • unaprijediti vještine samoprezentacije u poslovnom kontekstu?
 • općenito (pro)aktivno upravljati razvojem karijere?
 • surađivati u području unapređenja karijernog razvoja studenata?

Dio Centra usmjeren razvoju karijere zamišljen je kao servis namijenjen koordinaciji i sustavnom pružanju podrške studentima Sveučilišta u Zagrebu u području razvoja vještina upravljanja karijerom. Navedene vještine omogućavaju pojedincu da na strukturiran način prikuplja, analizira i organizira informacije o sebi, poslovnim/obrazovnim prilikama i mogućnostima te donosi odluke i provodi planove za razvoj karijere.

Misija dijela Centra usmjerenog na karijerno savjetovanje je kroz suradničko učenje i usluge prilagođene potrebama korisnika osnaživati pojedince za ostvarenje potencijala u području profesionalnog razvoja.

Nadamo se da ćete nam se obratiti s povjerenjem. Veselimo se zajedničkom karijernom rastu i razvoju! 

Zašto savjetovanje za razvoj karijere?

Današnje tržište rada kao i sustav zapošljavanja postaju sve kompleksniji i zahtjevniji za pojedinca. Visoko razvijene vještine samoprocjene, samoregulacije i samoprezentacije postaju ključ uspjeha.

Pogledajmo što se danas traži od zaposlenika:

 • visoka razina stručnih znanja, ali i razvijene životne vještine
 • proaktivnost u razvoju vještina kako bi zadržao zapošljivost
 • poslovno umrežavanje i partnerski pristup
 • cjeloživotna perspektiva u procesu razvoja karijere
 • redefiniranje spomenutog procesa u skladu s osobnim, ali i potrebama poslodavca i tržišta

Unapređenje kompetencija za razvoj karijere omogućava pojedincima samostalnost pri upravljanju profesionalnim razvojem i potiče fleksibilnost pri donošenju i provedbi profesionalnih odluka te ostvarenju radnih potencijala. Pridružite nam se u ovom uzbudljivom životnom putovanju!

Usluge i korisnici

Glavne ciljne skupine korisnika:

 • studenti
 • alumni
 • poslodavci
 • stručno, administrativno i nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu
 • partnerske organizacije

i svi ostali dionici zainteresirani za područje karijernog rasta i razvoja studenata Sveučilišta u Zagrebu

Usluge vezane uz razvoj karijere usmjerene su na aktivnosti individualnog i grupnog savjetovanja i informiranja ranije navedenih skupina korisnika u cilju:

 • razvoja i unapređenja vještina za upravljanje karijerom
 • povećanja zapošljivosti i konkurentnosti studenata na tržištu rada
 • povezivanja studenata i potencijalnih poslodavaca
 • koordinacije i poticanja partnerskog pristupa u pružanju podrške studentima

Naše usluge uključuju i edukativne te druge oblike aktivnosti usmjerene osvještavanju važnosti te umrežavanju i unapređenju suradnje u području karijernog razvoja studenata.

Kroz pružanje usluga korisnicima te u suradnji s partnerima, nastojat ćemo poticati interes te omogućiti uvjete za razvoj i provedbu cjeloživotnog profesionalnog plana. Pozivamo vas da nam se javite s vašim idejama i prijedlozima za razvoj i unapređenje usluga karijernog savjetovanja kao i daljnje suradnje. 

Kontakt

Prijave za sudjelovanje u aktivnostima karijernog informiranja i savjetovanja dogovaraju se isključivo unaprijed putem e-mail adrese:

irstojan@remove-this.unizg.hr i csps@remove-this.unizg.hr

Na navedene e-mail adrese možete uputiti sve upite vezane uz područje karijernog razvoja, prijedloge za unapređenja kao i za suradnju u području karijernog razvoja studenata.

Ivana Rajić - Stojanović, prof. psih.                                                                                                         stručna savjetnica za karijerno savjetovanje studenataTop