Razvoj akademskih i životnih vještina

Akademske i životne vještine

Krajnji cilj studiranja jest formiranje profesionalnog identiteta i kompetentnosti. Na tom putu, studenti se susreću s brojnim, osobnim i profesionalnim, zahtjevima i izazovima koji pretpostavljaju sve veći broj vještina potrebnih za njihovo savladavanje.

Razvoj vještina obuhvaća usvajanje širokog spektra znanja, navika i sposobnosti značajnih za zadovoljstvo i  postignuća pojedinca na brojnim područjima - osobnom, socijalnom, akademskom. Učenje nije isključivo kognitivni fenomen već proces usko povezan s emocionalnim i socijalnim potrebama  pojedinca, kao i s kontekstom okruženja učenja (Brandt, 2003 prema Kress i sur., 2004).

Stoga, nužno je kontinuirano razvijati i unapređivati akademske i životne vještine kako bi se ostvario krajnji cilj studiranja, povećala zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada te osnažilo pojedinca za nošenje s brojnim izazovima na koje će nailaziti tijekom života. 

Centar za savjetovanje i podršku studentima  provodi aktivnosti na području razvoja akademskih i životnih vještina. Stručni savjetnici organiziraju i provode radionice (jednokratne, module ili strukturirane treninge) i predavanja za studente, pripremaju informativne i edukativne materijale te pružaju usluge individualnog i grupnog savjetovanja na području usvajanja i unapređenja vještina. Naše aktivnosti usmjerene su i na razvoj sustava vršnjačke podrške i olakšavanja prilagodbe brucoša na akademsko okruženje.

Dio naših djelatnosti  usmjeren je i na edukaciju nastavnog, stručnog i administrativnog osoblja na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivnosti u području razvoja vještina

Aktivnostima Centra za savjetovanje i podršku studentima obuhvaćen je rad na razvoju sljedećih vještina kod studenata:

1) Akademske vještine

 • model, pristup i strategije učenja
 • motivacija za učenje
 • samoregulacija pri učenju,  akademsko samootežavanje i odlaganje
 • svladavanje straha od javnog izlaganja
 • akademska pismena i usmena komunikacija
 • prezentacijske vještine
 • upravljanje vremenom

2) Životne vještine:

 • usvajanje vještina asertivnosti
 • samoprezentacijske vještine
 • komunikacijske vještine (započinjanje i održavanje razgovora, aktivno slušanje, JA-govor, neverbalna komunikacija)
 • vještine adekvatnog suočavanja sa stresom
 • vještine odgovornog donošenja odluka (kritičko mišljenje, rješavanje problema, postavljanje ciljeva, planiranje budućnosti)

Kontakt

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u navedenim aktivnostima ili su Vam potrebne dodatne informacije, obratite nam se na sljedeće kontakte:

Sanja Radić Bursać, prof. socijalni pedagog

stručna savjetnica za preventivne programe i podzastupljene skupine studenata

e-mail: srbursac@unizg.hr ili  csps@remove-this.unizg.hrTop