Savjetovališta na sastavnicama

Savjetovališta na sastavnicama

Neke od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu posjeduju i vlastite studentske savjetovališne centre u okviru kojih možete potražiti pomoć:

Savjetovalište Filozofskog fakluteta u Zagrebu

http://savjetovaliste.ffzg.hr/

Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar

Savjetovalište za mlade

http://www.stampar.hr/SavjetovalisteZaMlade01

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu

Centar za podršku studentima i razvoj karijera

http://www.foi.unizg.hr/centri/cpsrk

Savjetovalište Pravnog fakulteta u Zagrebu

https://www.pravo.unizg.hr/studenti/psiholosko_savjetovaliste

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu

Centar za rehabilitaciju - Logopedski kabinet

http://centar.erf.unizg.hr/index.php/hr/logopedski-kabinet-o-nama

 Top