Specifične teškoće učenja - izazovi podučavanja

Specifične teškoće učenja - izazovi podučavanja

Voditeljica radionice: prof. dr. sc. Mirjana Lenček

Vrijeme održavanja radionice: 13:00 - 15:00

Mjesto održavanja:

Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija Sveučilišta u Zagrebu
Ul.kralja Zvonimira 8

Sudionici: nastavnici Sveučilišta u Zagrebu

Opis radionice:

Svrha je radionice predstaviti osobitosti populacije sa specifične teškoćama učenja (STU) i neke postupke koji mogu pridonijeti kvaliteti podučavanja, odnosno studiranja osoba sa STU.  

Specifične teškoće učenja (STU) nemaju jedinstveno određenje, a prema nizu autora zajednički problem, koji se pojavljuje i vezan je  uz fenomenologiju specifičnih teškoća, jesu teškoće čitanja. Stoga se termin STU nerijetko izjednačava s disleksijom, premda on uključuje  i druge dijagnoze (u Hrvatskoj su to uglavnom disgrafija, diskalkulija te ADHD/ADD i posebne jezične teškoće). Osobitosti funkcioniranja osoba sa STU kod nas su zapravo samo djelomično poznate jer se te posebnosti s obzirom na jezik i pismo istražuju tek unatrag 20-25 godina. Vrlo je malo podataka prikupljeno o obilježjima kod odraslih osoba. Nema razrađenih sustavnih programa tretmana i podrške, a u obrazovnim aktivnostima primjenuju se različiti postupci temeljeni na primjeni  spoznaja o suštini različitosti koje su sastavni dio "kliničke slike" STU. Top