Opis programa Dana nastavnika

Opis radionica i predavanja

Od grafičke facilitacije do mentalne mape, radionica vizualne organizacije informacija – radionica

Opis: Radionica upućuje u smisao i tehnike vizualne organizacije informacija, na teorijskoj i praktičnoj razini. Teorijski razjašnjava opći pojam semantike i vizualne komunikacije u kontekstu organiziranja podataka u vizualne strukture. Obuhvaćeni su osnovni pojmovi: kadar, kompozicija, odnosi veličina, slova i boje.

Praktični dio radionice nudi priliku polaznicima da steknu iskustvo grafičke facilitacije na dvije razine: u organizaciji informacija za sebe i u iskustvu kolektivne organizacije informacija u dinamici skupine.

Polaznicima će se demonstrirati kako metode vizualne didaktike olakšavaju procesuiranje i percepciju raznih tipova sadržaja u individualnom i kolektivnom kontekstu.

Izv.prof. dr.sc. Feđa Vukić, Studij dizajna, Arhitektonski fakultet
Karla Paliska, dipl. dizajnerica, Studij dizajna, Arhitektonski fakultet

 

Etika i estetika sveučilišne nastave – predavanje

Opis: Premda bi naslov predavanja Etika i estetika mogao navesti na pomisao da će ono ponuditi niz etičkih načela ili izlagati neku od brojnih filozofskih teorija ljepote, njegova je nakana ipak drukčija. Bit će to razmišljanje o temeljnim i katkad suspregnutim vrijednostima povezanim sa sveučilišnom nastavom, promatranom pod vidikom ključnoga u njoj, tj. odnosa između nastavnika i studenta. Metoda se tog izlaganja može nazvati „slikovitom". Služeći kao „ogledalo misli", svim će ključnim idejama iznesenim u predavanju biti pridodano po jedno djelo velikana povjesti likovne umjetnosti (poput primjerice Friedricha, Cezanea ili Magrittea) kojima se simbolički može predočiti pojedina misao ili raspravljana vrednota.

Doc. dr. sc. Daniel Miščin

Dr. sc. Daniel Miščin profesor je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu gdje predaje metafiziku i estetiku, a od početka predavanja u jesenskom semestru ove akademske godine i na Međunarodnom sveučilištu „Libertas" gdje će predavati umijeće diplomacije, međunarodne odnose, komparativne religije i umijeće pisanja. Do sada je objavio tridesetak znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima, kao i sljedeće knjige: U stih upisana metafizika. Ontologija i transcendencija u djelu Silvija Strahimira Kranjčevića (2004.), Temelji diplomacije Svete Stolice (2006.), Skriveni svijet Silvija Strahimira Kranjčevića. Silvijeva i Elina pisma (2008.), U potrazi za svetim. Svjetlo s Istoka i imanencija transcendencije (2011.) i Poetika dviju usporednih smrti. Miroslav Krleža i Franjo Šeper (2014.).

 

Što nastavnik treba jesti? - radionica

Opis: Postoje li službene prehrambene smjernice za nastavničku profesiju? Ne postoje (barem ne trenutno). Ali imaju li prehrana i hidracija mjerljiv pozitivan odnosno negativan utjecaj na kognitivne i druge funkcije potrebne za nastavničke djelatnosti? Naravno! Svrha ove radionice je upoznati sudionike s osnovnim principima pravilne prehrane i ukazati na elemente prehrane koji mogu biti korisni. Kvalitetan rad zahtijeva prethodni kvalitetan san i postoje dokazi kako pojedine namirnice u tome mogu pomoći. Sudionici će provjeriti svoje znanje ispunjavanjem upitnika o općem znanju o pravilnoj prehrani, procijeniti osobni unos kalcija ispunjavanjem kratkog upitnika o prehrambenim navikama te u paru provesti 24-h prisjećanje unosa hrane u cilju osvješćivanja osobnih prehrambenih navika. Sudionike se poziva da unaprijed pripreme pitanja o osobnoj i prehrani općenito.

Doc.dr.sc. Zvonimir Šatalić, MBA
Laboratorij za znanost o prehrani
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

 

Upravljanje pozitivnim emocijama – radionica

- prezentacija . pdf

Opis: Stres je neizbježni dio nastavničkog posla. Kako su posljedice stresa mnogobrojne i uglavnom negativne – postavlja se pitanje što svaki nastavnik može učiniti za sebe da bi se uspješnije suočio sa stresom. Radionica se temelji na empirijski provjerenim tehnikama za povećanje pozitivnih emocija razvijenim u području pozitivne psihologije. Negativne emocije su normalni dio života i ne mogu se (a i ne trebaju) potpuno ukloniti, no za dobrobit pojedinca važan je adekvatan omjer između pozitivnih i negativnih emocija. Sudionici radionice će naučiti nekoliko takvih tehnika koje mogu primjenjivati u svakodnevnom životu a za koje je dokazano da pozitivno utječu na smanjenje stresa i povećanje životnog zadovoljstva.

Prof.dr.sc. Majda Rijavec, Učiteljski fakultet

 

Projektna nastava- panel dobrih iskustava 

O projektu Studosfera:

Na Fakultetu političkih znanosti, u sklopu smjera Novi mediji, prije 3 godine pokrenut je projekt Studosfera s ciljem stvaranja online platforme na kojoj će studenti moći imati praksu, ali i vježbati svoja novinarska, kreativna, koordinacijska i organizacijska iskustva. Na ovom projektu do sada je sudjelovalo preko više stotina studenata sa 4 različita kolegija. U 3 godine od matičnog projekta Studosfere nastali su i novi projekti i kampanje koji su postali projekti sami za sebe kao što je: The PR Student, ZagrebKult, Zdrav Život, 50 dana elana, Tko je Hrvatska, Mogu sve, Sveučilište u Zagrebu kao i brojni drugi projekti. Posljednju akademsku godinu projekt funkcionira i kao news portal, a seminari na kolegijima kao news redakcija jer su studenti na kolegiju raspoređeni po rubrikama, baš kao u pravim news redakcijama 

Doc.dr.sc. Domagoj Bebić, Fakultet političkih znanosti, smjer Novi mediji

Izborni kolegij Projektni menadžment 

Studenti četvrte godine Ekonomskog fakulteta na izbornom kolegiju Projektni menadžment upoznaju se s osnovnim alatima u području upravljanja projektima te cijeli semestar rade u timovima i razvijaju projektni plan za svoj inovativni proizvod ili uslugu. Na petoj godini na izbornom kolegiju Menadžment promjena imaju priliku dodatno testirati svoje znanje, ponovno kroz pisanje projektnog plana, ali ovaj put za društveno odgovoran projekt koji tijekom semestra i provedu. Na taj način stječu iskustvo i suočavaju se s izazovima koje projektna implementacija donosi, a pokušavajući promijeniti svoje okruženje, nesvjesno se u procesu mijenjaju i sami.

Dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov, Ekonomski fakultet, asistentica na predmetima Projektni menadžment i Menadžment promjena


Koncept memBRAIN

Studenti Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su ove godine na prestižnom međunarodnom natjecanju Solar Decathlon Europe 2014, na kojem se više od dvadeset timova iz cijelog svijeta natjecalo u izgradnji samoodrživih, niskoenergetskih, montažnih pametnih kuća, koje svoje potrebe za energijom zadovoljavaju iz obnovljivih izvora energije, prvenstveno sunca. Ciljevi natjecanja su poticanje studenata i budućih inženjera u korištenju obnovljivih izvora energije te stjecanje praktičnih znanja u interdisciplinarnom okruženju koja će im biti korisna u kasnijoj profesionalnoj karijeri. Projekt Concept memBRAIN uspješno je prezentiran na natjecanju u Parizu, a u dvogodišnjoj provedbi projekta sudjelovalo je više of 70 studenata i 30 mentora sa 14 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Predstavlja doc.dr.sc. Hrvoje Džapo, Fakultet elektrotehnike i računarstvaTop