Usluge i aktivnosti

Usluge i aktivnosti

Usluge Centra dostupne su bez naknade svim nastavnicima Sveučilišta u skladu s prioritetima Sveučilišta i kapacitetima Centra.

O trenutno dostupnim uslugama i aktivnostima Centra informirajte se putem rasporeda.

Radionice - paneli - studijski posjeti - Dan nastavnika

Usluge i aktivnosti Centra:

  • organizacija, priprema i provođenje radionica, seminara i treninga koje pokrivaju široki raspon tema vezanih uz unaprjeđenje nastavničkih kompetencija
  • izvođenje ad-hoc  kratkih tečajeva i radionica na teme unaprjeđenja učenja i poučavanja na Sveučilištu
  • izrada e-tečajeva vezanih uz unaprjeđenje nastavničkih kompetencija
  • održavanje foruma tematski vezanih uz unaprjeđenje nastavničkih kompetencija sveučilišnih nastavnika i kvalitetu učenja i poučavanja,
  • koordinacija sličnih aktivnosti koje postoje na sastavnicama i u drugim središnjim službama i centrima
  • provedba inicijalnog treninga nastavnika koji ulaze u sustav (u pripremi za 2014/1015),  
  • individualno savjetovanje nastavnika vezano uz unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i kvalitetu nastavnog procesa
  • priprema materijala za samostalno učenje
  • priprema i izrada publikacija
  • informiranje nastavnika u uslugama i aktivnostima centra:

Prijedloge i mišljenja vezano uz obrazovne i savjetodavne potrebe nastavnika, budite slobodni poslati stručnom timu centra – centar_za_nastavnike@unizg.hrTop