Ustroj

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu - Ustroj

Odgovornost za sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu u nadležnosti je Rektora i Senata, koji uz pomoć Odbora i Ureda za upravljanje kvalitetom nadziru uspostavu i provedbu sustava za osiguravanje kvalitete. Na provedbenoj razini sustavom za osiguravanje kvalitete upravlja prorektor zadužen za to područje. Za sustav osiguravanja kvalitete na sastavnicama odgovorni su dekan i vijeće sastavnice, a na provedbenoj razini sustavom upravlja povjerenstvo za upravljanje kvalitetom sastavnice.

Jedinicu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu čine:

  • Odbor za upravljanje kvalitetom s pripadnim radnim skupinama
  • savjetodavna i stručna tijela Sveučilišta nadležna za osiguravanje kvalitete u pojedinim područjima
  • Ured za upravljanje kvalitetom
  • ostale stručne službe Sveučilišta u Zagrebu
  • Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu


Top