Anketa zima 06/07

Studentska anketa zimskoga semestra 2006./2007.

Anketni list za procjenu nastavnika i kolegija
Upute za provođenje Studentske ankete (2006./2007.)
Uputa anketaru
Plakat
Odluka o provođenju Studentske ankete na Sveučilištu u Zagrebu

Rezultati Studentske ankete u ljetnom semestru 2005./2006.
- prosječni rezultati po pitanjima

Dimenzija A. Studentska percepcija stručnosti nastavnika za područje koje predaje.
Dimenzija B. Procjena kvalitete izvedbe nastave.
Dimenzija C. Odnos prema studentima i motivacija za rad.

B1. Dobro poznaje područje koje predaje.
B2. Na postavljena pitanja odgovara stručno i spremno.
B3. Kvalitetnim primjerima i zadacima olakšava razumijevanje gradiva.
B4. Jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje.
B5. Nastava je dobro strukturirana i raspoloživo vrijeme je racionalno iskorišteno.
B6. Jasno definira ciljeve nastave i ono što očekuje od studenata.
B7. Nastava je zanimljiva i dinamična.
B8. Uporabom nastavnih pomagala i suvremene tehnologije podiže kvalitetu nastave.
B9. Ima dobre komunikacijske vještine i stvara ugodnu radnu atmosferu.
B10. Prema studentima se odnosi korektno i s poštovanjem.
B11. Dostupan je i susretljiv za konzultacije sa studentima.
B12. Motiviran je za rad i savjesno izvršava svoje obaveze.
B13. Nastavu održava redovito i na vrijeme.

B14. Koju biste opću ocjenu dali ovom nastavniku u cjelini?

C1. Ciljevi i zahtjevi kolegija bili su jasno definirani.
C2. Kolegij nudi uvid u ključne sadržaje i omogućuje njihovo razumijevanje.
C3. Propisana literatura (udžbenici, skripta i ostali materijali) je relevantna i korisna za razumijevanje sadržaja kolegija.
C4. Količina nastavnog sadržaja odgovora predviđenoj satnici kolegija.
C5. Kolegij vam je omogućio uvid u važnost područja i mogućnosti primjene.
C6. Predavanja su na primjeren način bila popraćena vježbama, seminarima i drugim praktičnim oblicima nastave.
C7. Vježbe i seminari omogućili su razvijanje vještina, te praktičnu primjenu znanja.

C8. Koju biste opću ocjenu dali ovom kolegiju u cjelini?Top