Anketa 08/09

Studentska anketa 2008./2009.

U zimskom semestru ak. god. 2008./2009. Studentska je anketa za vrednovanje rada nastavnika, po drugi puta, na dijelu sastavnica organizirana i provedena kroz sustav ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta).

Osnovna ideja on line provedbe ankete bila je rasterećenje sastavnica od organizacijskih i tehničkih poslova vezanih uz provedbu ankete. Ovaj pristup jednostavniji je za provedbu u organizacijskom pogledu budući da je do sada za svaku anketu bilo potrebno prikupiti podatke o svim nastavnicima i kolegijima, a ti su podaci već uključeni u sustav ISVU. Pored toga ne gubi se vrijeme nastave na kojemu je anketiranje provođeno, a i obrada rezultata je jednostavnija budući da nije potrebno učitavanje podataka s anketnih upitnika. Također sastavnice same mogu odrediti vrijeme provedbe ankete koje više nije ograničeno samo na zadnja dva tjedna nastave.

Sveučilište i Ured za upravljanje kvalitetom kroz dosadašnju provedbu uočili su i određene poteškoće koje u značajnoj mjeri smanjuju kvalitetu prikupljenih podataka. Naime dio sastavnica ili pojedine studijske grupe nisu u potpunosti uključeni u sustav ISVU što onemogućuje on-line provedbu ankete na svim studentima. Pored toga odaziv studenata značajno je manji u odnosu na klasičnu provedbu ankete primjenom anketnih listova, te značajno varira ovisno o fakultetu kao i pojedinom nastavniku. Jedan od problema jest adekvatno informiranje studenata o mogućnostima sudjelovanja u anketi, te njihova motivacija za sudjelovanje. Naime pojedini nastavnici vrednovani su od svega nekoliko studenata, te je upitno korištenje takvih rezultata u procesu vrednovanja. Nastavnici kojima su rezultati potrebni pri izborima u više zvanje mogu koristiti ranije dobivene rezultate.

Ono što je najvažnije u ovom trenutku jest činjenica da rezultati dobiveni ovakvom primjenom ankete nisu u potpunosti usporedivi s ranijim rezultatima, te prosječnim vrijednostima dobivenim provedbom ankete uz primjenu anketnih listova. Stoga naglašavamo da ovu provedbu ankete još uvijek razmatramo kao eksperimentalnu, a dobivene rezultate treba uzeti uz značajna ograničenja. Nakon što se analiziraju sva pozitivna i negativna iskustva vezana uz on line provedbu ove vrste anketa kroz sustav ISVU Sveučilište će donijeti odluku o čestini i metodologiji daljnje provedbe anketa.

Na manjem dijelu fakulteta i studija koji nisu uključeni u sustav ISVU, anketa je provedena klasičnom metodologijom metodom papir-olovka.

Dokumenti za on line Studentsku anketu:

Plakat za on line Studentsku anketu

Dokumenti za papir-olovka Studentsku anketu:

Anketni upitnik za Studentsku anketu 2008./2009.
Anketni upitnik Studentske ankete za umjetničke kolegije 2008./2009.
Upute za provedbu Studentske ankete 2008./2009.
Upute anketaruTop