Dokumenti i smjernice

Dokumenti i smjernice

Dokumenti

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu: 

 2013. godina

 2016. godina

Zakoni i pravilnici:

Međunarodna dokumentacija i smjernice

ENQA:

EQUIP:

EUA:

OSTALO:Top