Odbor za upravljanje kvalitetom

Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu

Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu savjetodavno je tijelo Senata i rektorskoga kolegija koje planira, upravlja i analizira postupke vrjednovanja cjelokupnoga znanstvenoistraživačkoga sustava i sustava visokoškolske naobrazbe na Sveučilištu te predstavlja Sveučilište u nacionalnoj mreži osiguravanja kvalitete.

Odbor za upravljanje kvalitetom sastoji se od predstavnika vijeća područja i predsjednika, kojega imenuje Senat, te od dvaju predstavnika studenata Sveučilišta. Sveučilište putem Odbora koordinira i pokreće razvojne programe u svrhu trajnoga upravljanja i unaprjeđenja kvalitete. Administrativno-stručna služba Odbora prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu je Ured za upravljanje kvalitetom. Glavna je zadaća Odbora za upravljanje kvalitetom promicanje visokih standarda obrazovanja na Sveučilištu i pružanje aktivne potpore sastavnicama u unaprjeđenju kvalitete znanstvenoga i nastavnoga rada.

Članovi Odbora za upravljanje kvalitetom:

  • prof. dr. sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • red. prof. art. Ksenija Zec, Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
  • akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • doc. dr. sc. Ivana Marić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Renata Pernar, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Matej Smetiško, predstavnik studenata preddiplomskih i diplomskih studija, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
  • Nikolina Pejović, predstavnica studenata poslijediplomskih studija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom:

prof. dr. sc. Damir MarkučičFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Radom Odbora koordinira:

prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor za poslovanje Sveučilišta u ZagrebuTop