Odbor za upravljanje kvalitetom

Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu

Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu je savjetodavno tijelo Senata i rektorskog kolegija koje planira, upravlja i analizira postupke vrednovanja cjelokupnog znanstveno-istraživačkog sustava i sustava visokoškolske naobrazbe na Sveučilištu te predstavlja Sveučilište u nacionalnoj mreži osiguravanja kvalitete.

Odbor za upravljanje kvalitetom sastoji se od predstavnika Vijeća područja i predsjednika kojeg imenuje Senat te dva predstavnika studenata Sveučilišta. Sveučilište kroz Odbor koordinira i pokreće razvojne programe u svrhu kontinuiranog upravljanja i unapređenja kvalitete. Administrativno-stručna služba Odbora prema Statutu Sveučilišta u Zagrebu je Ured za upravljanje kvalitetom. Glavna zadaća Odbora za upravljanje kvalitetom je promicanje visokih standarda obrazovanja na Sveučilištu i pružanje aktivne podrške sastavnicama u unapređenju kvalitete znanstvenog i nastavnog rada.

Članovi Odbora za upravljanje kvalitetom:

  • prof. dr. sc. Karmela Barišić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • izv. prof. mr. art. Tanja Dabo, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
  • akademik Mislav Ježić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • doc. dr. sc. Ivana Marić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Renata Pernar, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • prof. dr. sc. Gordana Rusak, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Teo Morožin, predstavnik studenata preddiplomskih i diplomskih studija
  • Janko Džodan, mag. ing. eit., predstavnik studenata poslijediplomskih studija

Predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom:

prof. dr. sc. Damir MarkučičFakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Radom Odbora koordinira:

prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete Sveučilišta u ZagrebuTop