Sveučilišni savjet

Sveučilišni savjet

Članovi Sveučilišnoga savjeta:

 1. Petar Mišević, predsjednik Sveučilišnoga savjeta, predstavnik HGK (izabran na sjednici održanoj 13. ožujka 2015.)
 2. akademkinja Milena Žic Fuchs, zamjenica predsjednika Sveučilišnoga savjeta, predstavnica Sveučilišta u Zagrebu (na prijedlog Vijeća društveno-humanističkog područja) (izabrana na sjednici održanoj 13. ožujka 2015.)
 3. prof. dr. sc. Gvozden Srećko Flego, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Hrvatskoga sabora
 4. akademik Željko Reiner, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Hrvatskoga sabora
 5. dr. sc. Ivan Čehok, gradonačelnik, član Sveučilišnoga savjetaimenovani član Grada Varaždina
 6. Jelena Pavičić Vukičević, prof., zamjenica gradonačelnika, članica Sveučilišnoga savjeta, imenovana članica Grada Zagreba
 7. Luka Burilović, predsjednik HGK, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik HGK
 8. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu (na prijedlog Vijeća biomedicinskoga područja)
 9. prof. dr. sc. Vesna Dragčević, članica Sveučilišnoga savjeta, predstavnica Sveučilišta u Zagrebu (na prijedlog Vijeća tehničkoga područja)
 10. prof. dr. sc. Milan Oršanić, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu (na prijedlog Vijeća biotehničkoga područja)
 11. prof. dr. sc. Hrvoj Vančik, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu (na prijedlog Vijeća prirodoslovnoga područja)
 12. Ante Bundović, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Studentskoga zbora

Dodatne informacije

Ured rektora: Katarina Prpić, prof.
e-adresa: katarina.prpic@remove-this.unizg.hr
Glavna tajnica: Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur.
e-adresa: hhajdic@remove-this.unizg.hr


Top