Sveučilišni savjet

Sveučilišni savjet

 

Predsjednik Sveučilišnoga savjeta (od 22. prosinca 2021.)

1. dr. sc. Ivan Obadić, imenovani član Grada Varaždina, istekao mandat 14. listopada 2022.

Zamjenica predsjednika Sveučilišnoga savjeta (od 22. prosinca 2021.)

2. prof. dr. sc. Ivana Franić, predstavnica Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Vijeća društveno-humanističkoga područja (od 14. prosinca 2021. umjesto akademkinje Milene Žic Fuchs)

Članovi Sveučilišnoga savjeta

3. dr. sc. Tomislav Radoš, imenovan 2. prosinca 2021., potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj, na prijedlog HGK (umjesto dr. sc. Luke Burilovića, predsjednika Hrvatske gospodarske komore koji je do 25. studenoga 2021. bio predsjednik Sveučilišnoga savjetaizabran na sjednici održanoj 10. travnja 2019. obnašao dužnost do ostavke 24. studenoga 2021.)

4. Darinko Bago, predsjednik Uprave Končar-Elektroindustrija d. d., predstavnik HGK

5. Joško Klisović, predstavnik Hrvatskoga sabora

6. akademik Željko Reiner, predstavnik Hrvatskoga sabora

7. dr. sc. Danijela Dolenec, imenovana članica Grada Zagreba (imenovana 14. siječnja 2022. godine, umjesto dr. sc. Jelene Pavičić Vukičević)

8. red. prof. art. Siniša Reberski, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Vijeća umjetničkoga područja (umjesto prof. dr. art. Peruška Bogdanića)

9. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Vijeća biomedicinskoga područja

10. akademik Mirko Orlić, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Vijeća prirodoslovnoga područja

11. prof. dr. sc. Bojan Jerbić, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu na prijedlog Vijeća tehničkoga područja (umjesto prof. dr. sc. Nedjeljka Perića)

12. Nikolina Koprivnjak, predstavnica Studentskoga zbora

 

Sveučilišni savjet i njegov sastav  - Statut Sveučilišta u Zagrebu

Članak 26.

(1) Sveučilišni savjet je savjetodavno i nadzorno tijelo Sveučilišta.
(2) Savjet ima dvanaest članova. 
(3) Na poziv Senata po dva člana imenuju Sabor Republike Hrvatske i Hrvatska gospodarska komora, a po jednog člana Grad Zagreb i Grad Varaždin.
(4) Senat, na  prijedloge vijeća područja i Studentskog zbora, imenuje šest predstavnika Sveučilišta, od kojih pet zaposlenika u zvanju redovitog profesora i jednog studenta. U Savjetu ne mogu biti članovi Senata, Rektorskog kolegija u širem sastavu i čelnici sastavnica Sveučilišta.
(5) Članovi Savjeta biraju između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.
(6) Mandat članova Savjeta traje četiri godine.
(7) U slučaju prestanka mandata člana Savjeta prije isteka mandata izabrat će se novi član Savjeta koji će dovršiti mandat svog prethodnika.

Dodatne informacije

Ured rektora:

Matea Altić, mag. hist. et mag. educ. art. orator.

e-adresa: matea.altic@remove-this.unizg.hr
Glavna tajnica: Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur.
e-adresa: hhajdic@remove-this.unizg.hr


Top