Sveučilišni savjet

Sveučilišni savjet

Članovi:

 

 1. dr. sc. Luka Burilović, predsjednik Sveučilišnoga savjeta, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, predstavnik HGK (izabran na sjednici održanoj 10. travnja 2019.)
 2. akademkinja Milena Žic Fuchs, zamjenica predsjednika Sveučilišnoga savjeta, predstavnica Sveučilišta u Zagrebu (na prijedlog Vijeća društveno-humanističkoga područja) (izabrana na sjednici održanoj 10. travnja 2019.)
 3. Joško Klisović, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Hrvatskoga sabora
 4. akademik Željko Reiner, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Hrvatskoga sabora
 5. dr. sc. Ivan Obadić, član Sveučilišnoga savjetaimenovani član Grada Varaždina
 6. dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika, članica Sveučilišnoga savjeta, imenovana članica Grada Zagreba
 7. Darinko Bago, predsjednik Uprave Končar-Elektroindustrija d. d., član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik HGK
 8. red. prof. art. Peruško Bogdanić, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu (na prijedlog Vijeća umjetničkoga područja)
 9. prof. dr. sc. Boris Brkljačić, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu (na prijedlog Vijeća biomedicinskoga područja)
 10. akademik Mirko Orlić, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu (na prijedlog Vijeća prirodoslovnoga područja)
 11. prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, član Sveučilišnoga savjeta, predstavnik Sveučilišta u Zagrebu (na prijedlog Vijeća tehničkoga područja)
 12. Nikolina Koprivnjak, članica Sveučilišnoga savjeta, predstavnica Studentskoga zbora

Dodatne informacije

Ured rektora:

Matea Altić, mag. hist. et mag. educ. art. orator.

e-adresa: matea.altic@remove-this.unizg.hr
Glavna tajnica: Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur.
e-adresa: hhajdic@remove-this.unizg.hr


Top