Studentski zbor

Konačni rezultati Natječaja za sufinanciranje studentskih programa za 2019.

Nakon isteka roka za žalbe koji je tekao od 21. do 28. svibnja 2019.g. Povjerenstvo za provedbu Natječaja za studentske programe je donijelo konačan prijedlog raspodjele koji je u sklopu Proračuna SZZG-a za 2019.g. usvojila Skupština Studentskog Zbora Sveučilišta u Zagrebu, a suglasnost je dao i Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 11. sjednici 11. lipnja 2019.g.

Na Natječaj je pristiglo 219 programa za koje je zatraženo 4.980.421,82 kn. Za studentske programe je je raspodijeljeno ukupno 1.147.271,83 kn na 173 programa.

Sredstva za studentske programe bit će doznačena na račune sastavnica na kojima studiraju prijavitelji programa.

Potvrdu o dodijeljenim sredstvima možete zatražiti na studentski.zbor@remove-this.gmail.com

Prijavitelji programa, obvezni su računovodstvu fakulteta/akademije na čiji račun će biti doznačena sredstva dostaviti potpuno financijsko i programsko izvješće o provedenom programu, najkasnije 30 dana od završetka provedbe, a isto učitati i u aplikaciju za potrebe Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Povjerenstvo je djelovalo u sastavu: prof. dr. sc. Klaudio Pap- Grafički fakultet, izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković- Katolički bogoslovni fakultet, prof. dr. sc. Lajoš Žager- Ekonomski fakultet te studenti Dino Anlar- Fakultet strojarstva i brodogradnje, Tea Babić- Pravni fakultet, Krešimir Domazet-Stomatološki fakultet i Karlo Nikoletić- Prirodoslovno-matematički fakultet

 

REZULTATI NATJEČAJA za sufinanciranje studentskih programa za 2019.g.

Aplikacija za prijavu programa i podnošenje izvještaja u koju se ulazi putem AAI identiteta

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovno je predstavničko tijelo studenata čiji su članovi studenti Sveučilišta u Zagrebu koje su studenti izabrali na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. On je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) utemeljen je potkraj 1996. godine, kada su provedeni i prvi studentski izbori. SZZG krovno je studentsko predstavničko tijelo, čiji su članovi upisani na preddiplomske, diplomske i poslijediplomskog studije Sveučilišta u Zagrebu i koje su studenti izabrali na studentskim izborima što ih svake druge akademske godine raspisuje rektor. U izborima imaju pravo sudjelovati svi studenti u skladu sa zakonom, statutima Sveučilišta i SZZG-a. Najveće tijelo SZZG-a je Skupština koja od akademske godine 2017./2018. ima pedeset i jednog člana: trideset i četiri predstavnika studentskih zborova sastavnica i sedamnaest izabranih s lista na izborima za SZZG. Skupština se sastaje u pravilu jednom na mjesec, kada raspravlja o aktualnim studentskim pitanjima o kojima po potrebi donosi odluke, prijedloge i zaključke.

SZZG ima predsjednika, zamjenika predsjednika, Predsjedništvo i Skupštinu, a po potrebi i razne odbore. U akademskoj godini 2019./2020. dužnost predsjednika SZZG-a obnaša Matej Smetiško, student Fakulteta političkih znanosti. Josipa Smoljo, studentica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta obnaša dužnost zamjenice predsjednika SZZG.

Uloga Studentskog zbora

SZZG se bavi svim sadržajima vezanima uz studentski smještaj, prehranu, kulturu, sport , i svim problemima s kojima se studenti susreću tijekom svog obrazovanja. SZZG zastupa i predstavlja studente promičući i štiteći njihove interese u sustavu visokog obrazovanja tj. u vijećima i tijelima Sveučilišta (Senat, povjerenstva, komisije...), sveučilišnim ustanovama poput Studentskog centra i Srca. U sklopu Hrvatskog studentskog zbora (HSZ), čiji je član, posredno štiti i interese svih hrvatskih studenata na državnoj i međunarodnoj razini, a osobito valja istaknuti članstvo u ESU (European Students' Union) i MedNet (Mediterranean Network of Student Representatives).

U svrhu zaštite studentskih prava, SZZG imenuje i studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu, koji ima pravo raspravljati o pritužbama studenata s mjerodavnim tijelima te savjetovati studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Studentski pravobranitelj Sveučilišta u svom radu usko surađuje sa svim studentskim pravobraniteljima pojedinih fakulteta i akademija Sveučilišta. SZZG svake godine na temelju zakonske obveze raspisuje i provodi javni natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti Sveučilišta u Zagrebu. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Senat Sveučilišta u Zagrebu svake godine na prijedlog SZZG-a, a sve informacije o natječaju objavljuju se na mrežnim stranicama Studentskog zbora.

Dodatne informacije

Savska cesta 25, Zagreb
Ured:            Maja Kukić, dipl. theol.
e-adresa: studentski.zbor@remove-this.gmail.commkukic@remove-this.unizg.hr
telefon: +385 1 4593 665
 

https://szzg.unizg.hr/
https://www.facebook.com/sz.unizg/Top