Pretraživanje:

Članovi Senata izabrani u skladu s čl. 20 Statuta Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

Biomedicinsko područje

2. prof. dr. sc. Jerka Dumić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet –  doc. dr. sc. Lidija Bach Rojecky, zamjenica
3. akademik Davor Miličić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet –  prof. dr. sc. Davor Ježek, zamjenik
4prof. dr. sc. Nada Čikeš,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Jadranka Božikov, zamjenica
5. prof. dr. sc. Marijan Klarica, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Sven Seiwerth, zamjenik 
6. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, zamjenik
7. prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – prof. dr. sc. Nenad Turk, zamjenik
8. prof. dr. sc. Alen Slavica, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, zamjenica
9. prof. dr. sc. Josip Kos, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog područja - prof. dr. sc. Boris Brkljačić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, zamjenik

Biotehničko područje

10.  prof. dr. sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  – prof. dr. sc. Boro Mioč, zamjenik
11. prof. dr. sc. Ines Han Dovedan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – prof. dr. sc. Zoran Grgić, zamjenik
12. izv. prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet – prof. dr. sc. Damir Ježek, zamjenik
13. prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – prof. dr. sc. Renata Pernar, zamjenica
14. prof. dr. sc. Duška Ćurić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet – predsjednica Vijeća biotehničkoga područja - prof. dr. sc. Mladen Brezović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet, zamjenik 

Društveno područje

15. prof. dr. sc. Antonija Žižak, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – doc. dr. sc. Mirjana Lenček, zamjenica
16. prof. dr. sc. Lajoš Žager, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – doc. dr. sc. Tomislav Baković, zamjenik
17. prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, zamjenica
18. prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike – prof. dr. sc. Diana Šimić, zamjenica                                                                      
19. izv. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić,  Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – doc. dr. sc. Marta Zorko, zamjenica
20. izv. prof. dr. sc. Damir Knjaz, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – prof. dr. sc. Lana Ružić, zamjenica
21. prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet  – izv. prof. dr. sc. Marko Baretić, zamjenik
22. prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet – doc. art. Stjepko Rupčić, zamjenik
23. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet- predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja

Humanističko područje

24. prof. dr. sc. Vlatko Previšić  – prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, zamjenica
25. izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac  – prof. dr. sc. Marko Tadić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, zamjenik
26. akademik Mislav Ježić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, zamjenik
27. prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – izv. prof. dr. sc. Ivana Franić, zamjenica
28. prof. dr. sc. Tonči Matulić, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet – prof. dr. sc. Josip Šimunović, zamjenik
29. prof. dr. sc. Josip Talanga, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji – izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak, zamjenik
30. prof. dr. sc. Slavko Slišković, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet - zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga područja

Prirodoslovno područje

31prof. dr. sc. Zoran Curić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Miroslav Požek, zamjenik
32. prof. dr. sc. Damir Bakić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Vedran Krčadinac, zamjenik
33. prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Gordana Rusak, zamjenica
34prof. dr. sc. Mirko Orlić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, zamjenik
35. prof. dr. sc. Marijan Herak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, predsjednik Vijeća prirodoslovnoga područja -  izv. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet , zamjenica

Tehničko područje

36prof. dr. sc. Boris Koružnjak, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet – doc. dr. sc. Zlatko Karač, zamjenik
37prof. dr. sc. Mislav Grgić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, zamjenik
38. prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva –izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, zamjenik
39prof. dr. sc. Bruno Zelić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  – prof. dr. sc. Marko Rogošić, zamjenik
40prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Zdenko Tonković, zamjenik
41prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Ivanka Boras, zamjenica
42prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti –  prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, zamjenik
43. prof. dr. sc. Miodrag Roić,  Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet – doc. dr. sc. Dražen Tutić, zamjenik
44prof. dr. sc. Josip Mesec,  Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet – doc. dr. sc. Ivan Kovač, zamjenik
45prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – dr. sc. Stjepan Lakušić, zamjenik
46prof. dr. sc. Klaudio Pap, Svečilište u Zagrebu Grafički fakultet - prof. dr. sc. Nikola Mrvac, zamjenik
47prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet – izv. prof. dr. sc. Zoran Glavaš, zamjenik
48izv. prof. dr. sc. Zoran Nakić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet – doc. dr.sc. Mario Dobrilović, zamjenik
49prof. dr. sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – prof. dr. sc. Tanja Pušić, zamjenica
50. prof. dr. sc. Adrijan Barić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva - predsjednik Vijeća tehničkoga područja – prof. dr. sc. Lidija Čurković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, zamjenica

Umjetničko područje

51. red. prof. art. Borna Baletić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti – doc. art. Tatjana Aćimović, zamjenica
52. izv. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – izv. prof. mr. art. Tanja Dabo, zamjenica
53red. prof. art. Dalibor Cikojević, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija - red. prof. art. Marina Novak, zamjenica
54red. prof. art. Enes Midžić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti  -  predsjednik Vijeća umjetničkog područja -red. prof. Ante Rašić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, zamjenik

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja

55. Tajana Vrhovec Škalamera, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – zamjenica Eva Kirchmayer-Bilić, viši umjetnički suradnik, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
56dr. sc. Antonio Vlahov, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – zamjenik Dario Škegro, prof., Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
57Josipa Habuš, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – zamjenik Nikola Bilandžija, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
58Nataša Tošanović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – zamjenica dr. sc. Gorjana Jerbić Zorc, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija

59Dino Dadić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet– zamjenik Drago Barać, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
60. Martina Đurđević, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija– zamjenik nije izabran
61. Petar Labrović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – zamjenik Ivan Atelj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
62. Zrinka Grabovac, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet - zamjenica Patricija Matijašec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
63. Josip Papak, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji– zamjenik Tomislav Mandurić, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet
64. Stipo Dubravac, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet– zamjenik Luka Brezinščak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
65. Tomislav Bosanac, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – zamjenica Cvita Dobrota, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
66. Mario Mašić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet–zamjenik Ivan Sesar, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

67. Denis Čamber, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva- zamjenik Josip Ivšinović, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko- geološko- naftni fakultet
68. Danko Relić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – zamjenik Zlatko Pavičić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
69. Ivan Bota, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet - zamjenik Ivan Krakan, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet

Web-stranice su trenutno u izradi