Članovi Senata

Članovi Senata izabrani u skladu s čl. 20 Statuta Sveučilišta u Zagrebu

1. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima

Biomedicinsko područje

2. prof. dr. sc. Željan Maleš, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet –  izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, zamjenica
3. prof. dr. sc. Marijan Klarica, Sveučilšte u Zagrebu Medicinski fakultet - prof. dr. sc. Branimir Anić, zamjenik
4. akademik Davor Miličić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet –  prof. dr. sc. Davor Ježek, zamjenik
5prof. dr. sc. Swen Seiwerth,  Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Boris Brkljačić, zamjenik
6. prof. dr. sc. Hrvoje Brkić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet – izv. prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, zamjenik
7. prof. dr. sc. Nenad Turk, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – doc. dr. sc. Dean Konjević, zamjenik
8. prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, zamjenica
9. prof. dr. sc. Josip Kos, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – predsjednik Vijeća biomedicinskog područja - prof. dr. sc. Zrinka Tarle, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, zamjenica

Biotehničko područje

10.  prof. dr. sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  – prof. dr. sc. Boro Mioč, zamjenik
11. prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet – prof. dr. sc. Ramona Franić, zamjenik
12. prof. dr. sc. Damir Ježek, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet – prof. dr. sc. Jadranka Frece, zamjenica
13. prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – izv. prof. dr. sc. Mario Božić, zamjenik
14. prof. dr. sc. Mladen Brezović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet – predsjednik Vijeća biotehničkoga područja - prof. dr. sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, zamjenica 

Društveno područje

15. prof. dr. sc. Antonija Žižak, Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – prof. dr. sc. Mirjana Lenček, zamjenica
16. prof. dr. sc. Lajoš Žager, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – doc. dr. sc. Tomislav Baković, zamjenik
17. prof. dr. sc. Nataša Erjavec, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, zamjenica
18. prof. dr. sc. Neven Vrček, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike – prof. dr. sc. Vjeran Strahonja, zamjenik                                                                       
19. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić,  Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – doc. dr. sc. Marta Zorko, zamjenica
20. prof. dr. sc. Damir Knjaz, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet – prof. dr. sc. Lana Ružić, zamjenica
21. prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet  – prof. dr. sc. Davor Derenčinović, zamjenik
22. prof. dr. sc. Ivan Prskalo, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet – doc. dr. sc. Marko Ćaleta, zamjenik
23. prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet- predsjednik Vijeća društveno-humanističkoga područja

Humanističko područje

24. prof. dr. sc. Neven Budak, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – doc. dr. sc. Petra Rodik, zamjenica
25. izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet  – doc. dr. sc. Tanja Bukovčan, zamjenica
26. prof. dr. sc. Davor Dukić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, zamjenica
27. prof. dr. sc. Meri Tadinac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet – prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, zamjenik
28. prof. dr. sc. Mario Cifrak, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet – prof. dr. sc. Josip Šimunović, zamjenik
29. izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji – prof. dr. sc. Ivan Koprek, zamjenik
30. prof. dr. sc. Slavko Slišković, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet - zamjenik predsjednika Vijeća društveno-humanističkoga područja

Prirodoslovno područje

31prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Miroslav Požek, zamjenik
32. prof. dr. sc. Marijan Herak, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka, zamjenik
33. prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Gordana Rusak, zamjenica
34. akademik Mirko Orlić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet - prof. dr. sc. Zlatko Mihalić, zamjenik
35. prof. dr. sc. Damir Bakić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, predsjednik Vijeća prirodoslovnoga područja -  prof. dr. sc. Tamara Nikšić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, zamjenica

Tehničko područje

36. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet – izv. prof. dr. sc. Zlatko Karač, zamjenik
37prof. dr. sc. Mislav Grgić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec, zamjenik
38. izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva – izv. prof. dr. sc. Marko Delimar, zamjenik
39prof. dr. sc. Bruno Zelić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije  – prof. dr. sc. Marko Rogošić, zamjenik
40prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Zdenko Tonković, zamjenik
41prof. dr. sc. Dubravko Majetić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Ivanka Boras, zamjenica
42prof. dr. sc. Hrvoje Gold, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti –  prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, zamjenik
43. prof. dr. sc. Miljenko Lapaine,  Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet – prof. dr. sc. Đuro Barković, zamjenik
44. prof. dr. sc. Ranko Biondić,  Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet – doc. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, zamjenica
45prof. dr. sc. Neven Kuspilić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet – prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, zamjenik
46prof. dr. sc. Klaudio Pap, Svečilište u Zagrebu Grafički fakultet - prof. dr. sc. Nikola Mrvac, zamjenik
47prof. dr. sc. Ladislav Lazić, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet – doc. dr. sc. Anita Begić Hadžipašić, zamjenica
48prof. dr. sc. Zoran Nakić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet – doc. dr.sc. Mario Dobrilović, zamjenik
49prof. dr. sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – prof. dr. sc. Tanja Pušić, zamjenica
50. prof. dr. sc. Adrijan Barić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva - predsjednik Vijeća tehničkoga područja – prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, zamjenica

Umjetničko područje

51. izv. prof. art. Franka Perković Gamulin, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti – doc. art. Tatjana Aćimović, zamjenica
52. red. prof. art. Aleksandar Battista Ilić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – izv. prof. mr. art. Tanja Dabo, zamjenica
53red. prof. art. Dalibor Cikojević, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija - red. prof. art. Marina Novak, zamjenica
54prof. dr. art. Enes Midžić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti  -  predsjednik Vijeća umjetničkog područja -red. prof. Ante Rašić, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, zamjenik

Predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja

55. Tajana Vrhovec Škalamera, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti – zamjenica Eva Kirchmayer-Bilić, viši umjetnički suradnik, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija
56dr. sc. Antonio Vlahov, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – zamjenik Dario Škegro, prof., Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
57Josipa Habuš, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – zamjenik Nikola Bilandžija, dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
58Nataša Tošanović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje – zamjenica dr. sc. Gorjana Jerbić Zorc, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija

59Matej Boras, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet– zamjenik Nediljko Jerković, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
60. Mate Jonjić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti– zamjenica Katrin Radovani, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti
61. Marko Lepoglavec, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – zamjenik Karlo Radmanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
62. Damir Čamber, Sveučilište u Zagrebu Katolički bogoslovni fakultet - zamjenik Josip Papak, Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji
63. Luka Buntić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet– zamjenik Martin Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet
64. Ivan Šolić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet– zamjenica Katarina Negovec, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
65. Sandro Gašpar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – zamjenik Ante Miličević, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu
66. Petar Labrović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – zamjenik Tomislav Bosanac, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

67. Ivan Klepo, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet - zamjenik Josip Ivšinović, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko- geološko- naftni fakultet
68. Danko Relić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - zamjenik Krešimir Bašić, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet
69. Ivan Bota, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet - zamjenica Mirna Medaković-Stepinac, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
70. Mate Damić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - zamjenik Mislav Radić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultetTop