Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti

Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti

Članovi:
Prof. dr. sc. Renata Bažok, Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek
, Ekonomski fakultet
Red. prof. art. Marina Novak
, Muzička akademija

 

Administrativna podrška:
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

Dodatne informacije

Dora Gelo  
telefon: +385 1 4698 103
e-adresa: dora.gelo@unizg.hr


Top